Omskjæring: Hva handler debatten "egentlig" om?

Forsker Vebjørn Horsfjord har nærlest over 500 norske avistekster om omskjæring for å undersøke hva denne debatten "egentlig" dreier seg om.

Debatten om rituell omskjæring av guttebarn er også en kamp om hva saken «egentlig» dreier seg om. Handler det om helse eller religionsfrihet, om retten til å høre til eller retten til å velge, om muslimer, jøder eller sekulære? Forsker Vebjørn Horsfjord har nærlest over 500 norske avistekster om omskjæring fra de siste fem årene og vil presentere funn fra undersøkelsen.

 

Innleder:

Vebjørn Horsfjord, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og tidligere postdoktor ved Det teologiske fakultet

 

Paneldeltakere:

Cora Alexa Døving, seniorforsker ved HL-senteret

Karin Neutel, postdoktor ved Det teologiske fakultet

Ervin Kohn, nestleder for Antirasistisk Senter og forstander for Det mosaiske trossamfund

 

I regi av forskningsprosjektet GOBA – "Good Protestant - Bad Religion?"

Publisert 4. feb. 2018 17:04 - Sist endret 17. mars 2018 13:42