GOBA-seminar: Religiøs topografi i nordisk protestantisme

Marius Timmann Mjaaland presenterer en topografisk analyse av protestantismen i Norden, med fokus på landskap, bygninger og sosiale endringer.

Niradosdomens vestfront. Foto: Wikimedia Commons.

Presentasjonen er basert på artikkelen Religiøs topografi i nordisk protestantisme, som publiseres i tidsskriftet Din senere i år. Artikkelen tar utgangspunkt i en rekke grunnlagsspørsmål knyttet til minne, topografi og protestantisme, som:

  • Hvordan bidro reformasjonen og protestantismen til å endre minnets dynamikk - i filosofisk forstand?  
  • Hvordan bidrar Skriften og dens enestående posisjon innenfor det protestantiske kunnskapsregimet til å forme en bestemt subjektivitet? 
  • Hvordan har disse dyptgripende religiøse og kulturelle matrisene formet befolkningens mentalitet og samfunnsordning? 
  • Hvordan preges landskapet og topografien av dette kulturelle minnet i Norden?

I overensstemmelse med Pierre Noras utkast til en teori om steder der «minnet utkrystalliseres og skjuler seg» fremstår både Skriften, kirkebygget og universitetet som viktige minnesteder i nordisk protestantisme. Marius Timmann Mjaaland søker i denne artikkelen å skissere en ramme for studiet av protestantisk topografi, topologi og minneteori. Avslutningsvis diskuteres så premissene for å forstå minnets tvetydighet og formateringen av religion innenfor den sekulære protestantisme som kjennetegner de nordiske land i dag.

Arrangementet er åpent for alle. Dersom du ønsker å motta artikkelen på epost, ta kontakt med Helge Årsheim på helge.arsheim@teologi.uio.no

 

Arrangør

GOBA-prosjektet
Emneord: Protestantisme, topografi, minne
Publisert 5. feb. 2016 11:56 - Sist endret 30. mai 2017 08:54