Hva er pentekostalisering?

Gina Lende, rådgiver i avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner i Mellokirkelig råd, innleder om pentekostalismen i Guatemala og Nigeria.

Seminaret følger opp GOBA-prosjektets tidligere workshop om 'protestantisering', og retter et særlig fokus mot grenseflatene mellom pinsebevegelsen, staten og sivilsamfunnet i Nigeria og Guatemala.

Gina Lende forsvarte nylig sin ph.d.-avhandling The Rise of Pentecostal Power: Exploring the politics of Pentecostal growth in Nigeria and Guatemala ved Det teologiske menighetsfakultet. Lende har tidligere vært tilknyttet Fredsforskningsinstituttet PRIO, og vært stedlig leder for instituttets senter på Kypros.

Etter Lendes innledning vil det åpnes for en breder samtale om forholdet mellom protestantisering og pentekostalisering. 

Emneord: protestantisme, Nigeria, pentekostalisme, Guatemala
Publisert 12. juni 2015 14:42