Om ATTR

Målet med ATTR er å skape arenaer hvor forskningsmetoder kan diskuteres, evalueres og utvikles kritisk. Vi ønsker at doktorgradskandidater kan utvide sine perspektiver, styrke sine faglige nettverk og øke kvaliteten på sine analyser. ATTR har som mål å forberede kandidatene på livet etter doktorgradsavhandlingen er levert.

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje.

Tverrfaglige perspektiver på autoritative tekster

Autoritative tekster er tekster (litterære, juridiske, religiøse, historiske, politiske osv.) eller materiale som kan studeres som tekster (film, musikk, dans, kust osv.) som er, eller har blitt betraktet som autoritative av et samfunn eller en gruppe mennesker, på en eller annen måte.

Tekstfortolkninger er grunnleggende for forskning innen humaniora, jus og teologi. Enten tekster blir studert for deres egen skyld, brukt som kilder i historiske studier eller anvendt i juridiske sammenhenger, er det vanlige utfordringer og overlappende tilnærminger på tvers av faglige disipliner. På grunn av autoriteten som er gitt visse tekster, blir tolkning avgjørende.
Tolkningen av slike tekster er og har alltid vært av grunnleggende betydning for praksis og utvikling av lovverk, religion og kultur gjennom historien.

Forskerskolen vil ikke bare ta for seg tolkningen av disse tekstene som sådan, men også med deres historiske mottakelse og innvirkning gjennom tid, og i forskjellige kulturelle og geografiske sammenhenger. Prosessene som er involvert i tildeling av autoritet til en tekst eller dens tolkning er også sentrale punkter.

Ved å organisere seminarer, gjesteforelesninger og internasjonale nettverksaktiviteter er målet med ATTR å skape et levende tverrfaglig vitenskapelig nettverk som til slutt vil gjøre det mulig for deltakerne å delta i banebrytende forskning på tekstlig tolkning av autoritative tekster.

Medlemskap

PhD-studenter som allerede er tatt opp på et doktorgradsstudium ved en av partnerinstitusjonene i konsortiet, kan søke om ATTR-medlemskap. Dette gjør PhD-studnetene i stand til å delta på seminarer og motta mobilitetsstipend.

Indernasjonale PhD-studenter som ikke er tilknyttet en av partnerinstitusjonene kan delta på individuelle seminarer, sommerskolen og søke om ATTR-finansiering for å gjøre det.

Finansiering

ATTR er finansiert av Norges forskningsråd med ca. 22 millioner kroner mellom 2016 og 2023. Det er derfor ingen gebyrer for medlemskap i ATTR og deltagelse på seminarer er gratis.

ATTR Konsortiet

ATTR drives i partnerskap av et konsortium bestående av alle juridiske fakulteter og humanistiske fakulteter ved de fire største universitetene og de to store akademiske teologiske institusjonene i Norge. Den koordinerende institusjonen er Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Publisert 6. mai 2020 11:43 - Sist endret 25. feb. 2021 13:33