English version of this page

Interdisiplinær forskerskole

Denne forskerskolen tilbyr doktorgradsstipendiater innen humaniora, juss og teologi et forum for teoretisk og metodologisk refleksjon relatert til tekststudier, samt interdisiplinær feedback på avhandlingsarbeidet. ATTR finansieres av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom UiO, UiB, UiT, NTNU og MF. Forskerskolens seminarer har bred internasjonal deltagelse og gir gode muligheter for tverrfaglig og interdisiplinær nettverksbygging.

Authoritative Texts and Their Reception, ATTR

Les mer om den interdisiplinære forskerskolen på ATTRs engelske hjemmeside.

 

Arrangementer

28. okt. 2019 09:00 - 31. okt. 2019 21:00 , University of Oslo Legg til i kalender

Seminaret er for stipendiater som forsker på tekster innenfor humaniora, juss og teologi. Seminaret er gratis, og vi dekker reise og opphold. Frist for søknad om opptak er 1.september.