English version of this page

Interdisiplinær forskerskole

Denne forskerskolen tilbyr doktorgradsstipendiater innen humaniora, juss og teologi et forum for teoretisk og metodologisk refleksjon relatert til tekststudier, samt interdisiplinær feedback på avhandlingsarbeidet. ATTR finansieres av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom UiO, UiB, UiT, NTNU og MF. Forskerskolens seminarer har bred internasjonal deltagelse og gir gode muligheter for tverrfaglig og interdisiplinær nettverksbygging.

Authoritative Texts and Their Reception, ATTR

Les mer om den interdisiplinære forskerskolen på ATTRs engelske hjemmeside.

 

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer