Arrangementer

ATTR arrangerer hvert år to seminarer og en sommerskole. Arrangementene holdes ved partnernstitusjonene i Norge og ved de norske instituttene i Athen og i Roma, på rundgang.

Så vår engelske arrangemensside for mer informasjon og for å se kommende seminarer.