Angela Timmann-Mjaaland

Endring og ledelse i Den norske kirke. Pastoral ledelse og organisasjonsledelse

Sammendrag:

Hvorvidt forstår den pastorale ledelsen av Den norske kirke seg som strategiske ledere og hvordan utøves dette på tre ulike nivåer (prest, prost og biskop) i det daglige?

I mitt PhD prosjekt vil jeg belyse det pastorale lederskapet i Den Norske kirke i en tid under store endringer. Når vanskelige avgjørelser skal tas i endringssituasjoner, hvem tar hovedansvaret for dette i en kirke med en tredelt ledelse mellom pastoral, kommunal og rådsstrukturen som er mye basert på samhandling? Hvem sørger for implementering i den daglige virksomheten?  Hvilken lederfunksjon utøver den geistlige linjen i den norske kirken i en tid med reformer, omstruktureringer og kirkens vei til selvstendighet. Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer med prester, proster og biskoper. Hva er lederskap for dem? Hvordan oppfatter de sine muligheter og begrensninger?  Endringsledelse krever en tydelig ledelse og mulighet for å implementere den ønskete endringen.  I hvilken grad leder den geistlige linjen disse endringer i hverdagen, slik de oppfatter dette selv?

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Eivind Berthelsen, Det praktisk-teologiske seminar
  • Professor Aud V. Tønnessen, Det teologiske fakultet

Kontakt:

Angela er stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar.

E-post: angela timmann-mjaaland@teologi.uio.no
Telefon: +47-228500358
Rom U202
Besøksadresse: Domus Theologica Blindernveien 9 0371 OSLO
Postadresse: Postboks 1023 Blindern 0315 OSLOpå ulike nivåer i Den norske kirke.

 

Publisert 29. mai 2015 15:02 - Sist endret 26. juli 2017 14:13