Ingrid Staurheim

Kirkebygget som identitetsskapende symbol – en analyse av kirkebranner

Sammendrag

Målet for prosjektet er å undersøke den betydning kirkebygget har i lokalsamfunnet, gjennom å analysere to kirkebranner.  Våler kirke i Solør som brant ned til grunnen i 2009 og Østre Porsgrunn kirke som brant ned til grunnen i 2011.

Når en kirke brenner, vekker det en stor interesse i media og hos lokalbefolkningen – dette er et paradoks med tanke på at kirkebyggene ellers sliter med et lavt besøkstall, og manglende finansiering til drift- og vedlikehold.

Prosjektet vil legge vekt på å undersøke reaksjonene og engasjementet til lokalbefolkningen knyttet til kirkebrannen, og sentrale begrep i undersøkelsen vil være ”symbolverdi”, ”hellighet” og ”identitet”.

Prosjektet ønsker også å se på ildspåsetternes hensikter og bakgrunn for valg av kirkebygget for sin ugjerning.

Veileder

Professor Aud V. Tønnessen

Finansiering

Ansatt ved KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Publisert 29. mai 2015 15:02 - Sist endret 11. juni 2015 09:15