Frode Lagset

Kirke i fredsnasjon? Krig/fred-spørsmålet som eksempel på kirkelig deltakelse i norsk samfunnsdebatt etter 1945

Veileder:

Professor Aud V. Tønnessen, Det teologiske fakultet

Finansiering:

Frode Lagset er ansatt i Feltprestkorpset, som finansierer hans doktorgradsstudium.

 

 

Publisert 29. mai 2015 15:02 - Sist endret 11. juni 2015 08:56