Marta Maria Espeseth

Hvordan kan religiøst baserte omsorgstradisjoner fremme medborgerskap hos barn med truende livserfaringer? En historisk og kvalitativ undersøkelse av Frelsesarmeens barnehjemsarbeid

Veileder:

  • Professor Trygve Wyller
  • Professor Aud V. Tønnessen

Finansiering:

Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy

Publisert 29. mai 2015 15:02 - Sist endret 1. juni 2015 09:49