Aasta Hansteen-forelesningen

Kilde wikipedia

Det teologiske fakultet inviterer hvert annet år til Aasta Hansteen-forelesningen om kjønn og religion. Den første forelesningen fant sted i september 2011 som et ledd i feiringen av 200-års jubileet for Universitetet i Oslo, som også markerte 200 år med akademisk teologi i Norge.

Forelesningsrekken er oppkalt etter Aasta Hansteen (1824-1908), en tidlig norsk feminist og aktivist som hadde mot til å engasjere seg i kritisk diskurs om kjønn, kultur og teologi. På den måten bidro hun til å fremme kvinners rettigheter i Skandinavia og Nord-Amerika.

Om Aasta Hansteen

Aasta Hansteen, født i Oslo, norsk kvinnesakspioner, datter av C. Hansteen (1784–1873). Opprinnelig utdannet som kunstmaler i Oslo, København og Düsseldorf, og fikk stor suksess som portrettmaler både nasjonalt og internasjonalt. I Nasjonalgalleriet er hun representert med et portrett av sin far, og selv representerte hun flere ganger Norge ved utstillinger i utlandet.

Hun ble tidlig grepet av den nasjonale bevegelsen og målsaken, og i 1862 utgav hun sin første bok Skrift og Umskrift i Landsmaalet. I 1850- og 1860-årene publiserte hun også flere dikt på nynorsk.

Etter 1870-årene viet hun seg til kampen for kvinners sosiale rettigheter. Ved siden av foredragsvirksomhet bidro hun sterkt til kvinnesaken gjennom sine innlegg i aviser, tidsskrifter og brosjyrer.

Aasta Hansteen-forelesninger holdt ved Det teologiske fakultet