Dahlforelesningen ved Det teologiske fakultet

Kilde: UiO

Nils Alstrup Dahl (1911 - 2001)

Nils Alstrup Dahl var en av Norges betydeligste teologer og nytestamentlige forskere i 20. århundre. I 2003 opprettet Det teologiske fakultet en Dahl-forelesning for å fremme teologisk forskning innenfor Dahls interessefelt.

Nils Alstrup Dahls virke spenner over store deler av 1900-tallet og de viktigste teologiske miljøer i Europa og Nord-Amerika. Han kombinerte teologi med en sterk samfunnsinteresse, han inspirerte prester så vel som radikale religionshistorikere, alltid selvstendig og uavhengig av skoleretninger. Han var alltid opptatt av sentrale teologiske temaer om Gud, Jesus og kirken, men stilte radikale spørsmål og var åpen for å bruke en rekke ulike metoder. Som skarp intellektuell og samtidig from kristen kan han ikke lett settes i bås.

I likhet med Mowinckelforelesningene blir Dahl-forelesningene publisert i Studia Theologica, det nordiske, teologiske forskningstidsskriftet.

Oversikt over Dahlforelesninger

 • 2015: Professor Margareth Y. MacDonald, St. Francis Xavier University i Canada.
  • The Problem of Christian Identities in Ephesians: Inspiration from the work of Nils Alstrup Dahl

 • 2013: Professor John G. Barclay, Durham University
  • Disencumbering Paul to recover his distinctive Jewish theology of gift.
 • 2011: Professor Paula Fredriksen, Boston University
  • Jesus the Jewish Christ.
 • 2010: Professor Margaret M. Mitchell, University of Chicago
  • The Continuing Problem of Particularity and Universality within the corpus Paulinum: The Test Case of Chrysostom on Romans 16:3.
  • Hør podkast av forelesningen
 • 2007: Professor Alan F. Segal, Barnard College, Columbia University
 • 2005/2006: Dietrich-Alex Koch, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • 2003: Wayne A. Meeks, Yale University.
  • Inventing the Christ: Multicultural Process and Poetry among the First Christians