Dahlforelesningen ved Det teologiske fakultet

Kilde: UiO

Nils Alstrup Dahl (1911 - 2001)

Nils Alstrup Dahl var en av Norges betydeligste teologer og nytestamentlige forskere i 20. århundre. I 2003 opprettet Det teologiske fakultet en Dahl-forelesning for å fremme teologisk forskning innenfor Dahls interessefelt.

Nils Alstrup Dahls virke spenner over store deler av 1900-tallet og de viktigste teologiske miljøer i Europa og Nord-Amerika. Han kombinerte teologi med en sterk samfunnsinteresse, han inspirerte prester så vel som radikale religionshistorikere, alltid selvstendig og uavhengig av skoleretninger. Han var alltid opptatt av sentrale teologiske temaer om Gud, Jesus og kirken, men stilte radikale spørsmål og var åpen for å bruke en rekke ulike metoder. Som skarp intellektuell og samtidig from kristen kan han ikke lett settes i bås.

I likhet med Mowinckelforelesningene blir Dahl-forelesningene publisert i Studia Theologica, det nordiske, teologiske forskningstidsskriftet.

Oversikt over Dahlforelesninger