Studietilbud innen kjønn, teologi og religion

Undervisningstilbud på Teologisk fakultet

Aktuelle emner med undervisning vår:

Aktuelle emner med undervisning høst:

  • CONT4504 Intercontextual Theology (I): Issues, Models and Theoretical Tools (10 studiepoeng)

 

Emner som har blitt gitt tidligere:

  • TEOL2101 - Kjønn og teologi (10 studiepoeng)
  • TEOL2102 - Kjønn og teologi - integreringsemne (20 studiepoeng)
  • KRIS1239 - Når Gud blir kvinne (10 studiepoeng)
  • KRIS2208 Kjønn og seksualitet i tidlig kristen tid (10 studiepoeng)
  • KRIS4106 - Family and Asceticism in the Theology of Jesus and Paul (10 studiepoeng)
  • TFF4213 Makt på kne. Kjønn og makt i religion og profesjon (10 studiepoeng)

Relaterte emner ved Universietet i Oslo (UiO)
Det undervises i flere emner på UiO knyttet opp til kjønnsforskning. Dette er noen eksempler:

FIL2202 - Kjønn og filosofi (10 studiepoeng)
KFL1010 - Innføring i tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier (10 studiepoeng)
KFL1020 - Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn (10 studiepoeng)
KFL2010 - Feministisk vitenskapsteori (10 studiepoeng)
KFL2020 - Mannsforskning (10 studiepoeng)
KFL2031 - Feminisme og multikulturalisme (10 studiepoeng)
KFL2032 - Seksualitetsstudier og kjønn (10 studiepoeng)
KFL2060 - Gender Equality in the Nordic Countries (10 studiepoeng)
KFL4010 - Feministisk vitenskapsteori (10 studiepoeng)
KFL4020 - Mannsforskning (10 studiepoeng)
KFL4032 - Seksualitetsstudier og kjønn (10 studiepoeng)
KFL4060 - Gender Equality in the Nordic Countries (10 studiepoeng)

Publisert 4. mars 2010 12:36 - Sist endret 24. feb. 2014 15:30