Finnes den kvinnelige Kristus, Krista?

SIKOT inviterer til seminar med prest og TF-teolog Gyrid Gunnes. Gunnes debuterte 24 august 2012 med den skjønnlitterære boken ”hellig, sårbar” på Portal forlag. SIKOT inviterer til kritisk faglig debatt om ett av bokas hovedperspektiv, nemlig at biblelen ikke er språkets, tenkningens, eller litteraturens grense, men en møteplass, et brytningssted.

Kilde: http://www.portalforlag.no

  - Jeg har skrevet en bok om møtet mellom kristen tro og livet, sier Gunnes. Det er en eksperimentell teologi, hvor bunnlinjen ikke er hva som er dogmatisk korrekt, men å stille spørsmål som bærer i seg et etisk og eksistensielt alvor. Særlig er jeg opptatt av det feministiske perspektivet på kristendommen. Finnes den kvinnelige Kristus, Krista? Hun finnes ikke i Bibelen, men kan hun finnes likevel, i språket? Hvordan har det påvirket vår kultur at den er formet av en religion som ikke har kunnet forestille seg Gud som kvinne?

Jeg er også opptatt av om blasfemi kan være et språk som kan gi den troende dypere forståelse og innsikt i troens mysterium. Kan man tenke seg blasfemi som et religiøst språk som har tatt opp i seg den ofte etisk legitime kritikken religion utsettes for? Hvilken type teologi skapes når jeg dekorerer Bibelen med menstruasjonsblodet mitt eller lager en nattverdskalk av ølbokser som har bodd under snøen en vinter? Hva skjer da med hvordan vi tenker om Gud? Slike spørsmål er nødvendig å stille, fordi de kan bringe oss nærmere det som er kristendommens utgangspunkt, nemlig at Gud er fullt og helt menneske.

Gunnes er født i 1978 og oppvokst i Tromsø. Hun har studert ved Universitetet i Oslo og Tromsø samt ved School of Theology ved University of Kwa Zulu-Natal i Sør-Afrika. Hun har arbeidet som menighetsprest i Tromsø og på Hamar. Hun er i dag studentprest i Trondheim. I 2008 mottok hun Stjerneskuddprisen fra Skeiv Ungdom Innlandet for sin innsats for unge skeive.


Lett servering, kaffe & bakst

Publisert 24. aug. 2012 15:21 - Sist endret 6. feb. 2015 15:31