Aasta Hansteen Lecture on Gender and Religion

Aasta Hansteen-forelesningen om kjønn og religion er et årlig arrangement ved Det teologiske fakultet. Den første forelesningen fant sted i september 2011 som et ledd i feiringen av 200-års jubileet for Universitetet i Oslo, som også markerte 200 år med akademisk teologi i Norge.

Aasta Hansteen, født i Oslo, var en norsk kvinnesakspioner. Opprinnelig var hun utdannet som kunstmaler i Oslo, København og Düsseldorf, og fikk stor suksess som portrettmaler både nasjonalt og internasjonalt. I Nasjonalgalleriet er hun representert med et portrett av sin far, C. Hansteen (1784-1873) og selv representerte hun flere ganger Norge ved utstillinger i utlandet.

Hun ble tidlig grepet av den nasjonale bevegelsen og målsaken, og i 1862 utgav hun sin første bok Skrift og Umskrift i Landsmaalet. I 1850- og 1860-årene publiserte hun også flere dikt på nynorsk.

Etter 1870-årene viet hun seg til kampen for kvinners sosiale rettigheter. Ved siden av foredragsvirksomhet bidro hun sterkt til kvinnesaken gjennom sine innlegg i aviser, tidsskrifter og brosjyrer.

Les mer om Aasta Hansteen på arrangementets engelske nettsider.

 

Publisert 3. nov. 2014 15:52 - Sist endret 18. jan. 2017 15:44