Seminaret i kjønn og teologi - SIKOT

Seminaret i kjønn og teologi er en møteplass ved Det teologiske fakultet for debatt og fagutvikling av ulike kjønnsperspektiv på religion, teologi, etikk og kirkelig praksis.

Om SIKOT

Det tverrfaglige seminaret i kjønn og teologi ble opprettet ved Det teologiske fakultet høsten 2007 og har siden arrangert seminarer på jevnlig basis. SIKOT er tverrfaglig og er åpent både for teoretikere, studenter og praktikere. Seminaret ledes av Jone Salomonsen.

Det ble i 2007 vedtatt av fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet at kjønn skulle være nytt, faglig prioritert felt sammen med religion og religionsfilosofi. Det har vært arbeidet bredt med kjønn ved institusjonen siden ”feministteologi” ble et begrep på 1970-tallet. I 2000 ble fakultetet tildelt et eget professorat i teologi med særlig ansvar for kvinne- og kjønnsperspektiver i teologisk forskning og undervisning fra departementet. Profesjonsforeningen Norsk Kvinnelig Teolog Forening (NKTF) hadde da lenge drevet politisk lobbyarbeid for å få dette til. Kari Børresen satt i stillingen fra 2001-2003. I 2005 tiltrådte Jone Salomonsen.

Publisert 4. mars 2010 12:33 - Sist endret 21. des. 2020 14:13