Philosophy of Religion In Northern Europe

Overgangen fra en sekulær til en post-sekulær tilnærming til tilværelsen reiser en rekke nye spørsmåll, både på samfunnsmessig og filosofisk plan. Disse utfordringene krever nye svar og utvidet samarbeid på tvers av gamle faggrenser. En gruppe på nærmere 160 forskere fra fagene filosofi, teologi og religionsstudier opprettet derfor i 2007 nettverket Philosophy of Religion in Northern Europe [PRINE] med støtte fra NordForsk.

Engelsk nettside

Sidene til forskernettverket Philosophy of Religion in Northern Europe er primært på engelsk.

Konferanser i nærmeste fremtid

9.-10. april, 2010 
Way of Life - Quest for Meaning in Religion, Philosophy, and Science.
University of Helsinki, Finland.

18.-20. mai, 2010      
Metaphysics Past and Present
Conference in Stavanger. Organized by Joar Haga and Marius Timmann Mjaaland.

26.-29. august, 2010
Religion in the Public Sphere
ESPR Conference at Oxord University, Merton College. Organized by Roger Trigg.

Oktober 2010  
Philosophy of Religion in Northern Europe.
Universitetet i Rostock, Tyskland. Organiseres av professor Philipp Stoellger.

For mer informasjon, se PRINE Conferences.

Universiteter og forskergrupper som deltar i PRINE

Forskere fra de følgende 22 universiteter og høyskoler deltar i nettverket og har rett til refusjon av utgifter inntil NOK 4000 ved deltagelse på konferanser i regi av PRINE:

Danmark

 • Universitetet i København, Center for Subjectivity Research: Kontakt Arne Grøn
 • University of Copenhagen, Teologisk Fakultet: Kontakt Carsten Pallesen
 • Universitetet i Aarhus, Teologisk Fakultet: Kontakt Sven Andersen
 • Danmarks pedagogiske universitet, Department of Philosophy: Kontakt Henrik Vase Frandsen

Estland

 • Universitetet i Tartu, Teologisk Fakultet: Kontakt Anne Kull

Finnland

Island

Latvia

Litauen

 • Universitetet i Vilnius, Center for Religious Studies and Research: Kontakt Rita Serpytyte

Norge

Russland

 • State St. Petersburg University, Department of Philosophy of Religion and Religious Studies: Kontakt Marianna Shakhnovich

Sverige

 • Stockholm School of Theology: Kontakt Jayne Svenungsson
 • Södertörns Högskole, Filosofisk Institutt: Kontakt Hans Ruin
 • Universitetet i Göteborg, Department for Religious Studies: Kontakt Ola Sigurdson
 • Universitetet i Lund, Teologisk Fakultet: Kontakt Erica Appelros
 • Universitetet i Uppsala, Teologisk Fakultet: Kontakt Eberhard Herrmann

   

Tyskland

Finansiering

Philosophy of Religion In Northern Europe [PRINE] mottar støtte fra Nordforsk for perioden 2007-2010

 

Tags: Philosophy of Religion, Post-Secular Condition, Theology, Religious Studies, PRINE, Science By Marius Timmann Mjaaland
Published Feb. 24, 2010 5:37 PM - Last modified Dec. 21, 2020 2:13 PM