Deltakere i Protestantisme

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tarald Rasmussen Professor emeritus +47 22850325 tarald.rasmussen@teologi.uio.no Luther, Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Teologihistorie, Kjetteri, Protestantisme, Middelalderkristendom
Aud Valborg Tønnessen Dekan +47 22850339 +47 99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni
Hallgeir Elstad Professor +47 22850340 +47 90035470 (mob) hallgeir.elstad@teologi.uio.no Kirkehistorie, Norsk kirkehistorie, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Ekklesiologi
Dag Thorkildsen Professor +47 22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Nasjonalisme og religion, Protestantisme, Teologihistorie, Religion og politikk, Systematisk teologi
Sivert Angel Førsteamanuensis i homiletikk 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no
Kaja Merete Haug Hagen Stipendiat +47 22850329 k.m.h.hagen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Arkeologi og religion, Helgener og hellighet, Kristen kunst og ikonografi, Middelalderkristendom, Nordisk protestantisme, Protestantisk religion, Reformasjonsstudier
Helge Asbjørn Staxrud Stipendiat +47 22850326 h.a.staxrud@teologi.uio.no Kirkehistorie, Demonologi, Trolldom, Bibelresepsjon
Rolv Nøtvik Jakobsen Førsteamanuensis r.n.jakobsen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Praktisk teologi, Estetikk og religion, Homiletikk, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Protestantisk religion, Rett og religion
Vegard Ree Ytterbøe
Helene Alice Bruun
Sjur Atle Furali Stipendiat s.a.furali@teologi.uio.no
Frode Lagset +47 22850300 frode.lagset@teologi.uio.no
Øyvind Norderval Professor +47 22850386 oyvind.norderval@teologi.uio.no Religion og politikk, Oldkirke, Norsk kirkehistorie, Patristikk, Allmenn kirkehistorie, Teologihistorie, Hermeneutikk, Religion og estetikk, Kanon, Historiske religionsstudier, Kjetteri, Antikk kultur og religion, Nasjonalisme og religion

Andre deltakere