Deltakere i Interreligiøse studiar og islamsk teologi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Oddbjørn Birger Leirvik Professor +47-22850363 +47 97173541 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Notto R. Thelle Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 (mob) notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Safet Bektovic Førsteamanuensis +47-22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Religionsfilosofi
Rosemarie Van Den Breemer Stipendiat +47-22850344 r.van.d.breemer@teologi.uio.no Religionssosiologi, Religion og politikk, Sekularitet, Islam
Helge Årsheim
Sven Thore Kloster
Nina Hoel Førsteamanuensis +47-22850327 nina.hoel@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Islamske studier
Anne Hege Grung Førsteamanuensis 22850342 annehg@teologi.uio.no Kjønn og teologi, Islam, Hermeneutikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kjønnsteori
Markus Keller Universitetslektor +47-22841962 markus.keller@teologi.uio.no Religion og politikk, opprørsmekanismer, religion og konflikt
Ingvild Flaskerud Førstelektor +47-22850324 91792519 (mob) ++4791792519 ingvild.flaskerud@teologi.uio.no
Farhan Shah Stipendiat +47-97798400 (mob) +47-228550333 farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Tonje Baugerud Stipendiat +47-22850376 tonje.baugerud@teologi.uio.no Feminisme, Fenomenologi, Islam, Kjønnsteori, Kropp, Rom, Religionsantropologi
Amina Selimovic Stipendiat +47-22850388 amina.selimovic@teologi.uio.no Islam, Kjønnsteori, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Serena Norlemann Baldari Stipendiat s.n.baldari@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Religionsstudier/religionshistorie, Hellige skrifter, Interreligiøs dialog, Islamske studier, Religion og diversitet, Religionspedagogikk, Arabisk, Gresk, Hebraisk
Erlend Hovdkinn From Stipendiat +47 95934193 e.h.from@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Humanisme, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet
Nora Sunniva Eggen Førstelektor +47-22854830 n.s.eggen@ikos.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Hellige skrifter, Islamske studier, Arabisk

Andre deltakere

  • Faruk Terzic
  • Kjersti Børsum
  • Steinar Ims
  • Iselin Jørgensen
  • Vebjørn Horsfjord