Deltakere i Interreligiøse studiar og islamsk teologi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Oddbjørn Birger Leirvik Professor +47 97173541 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Systematisk teologi, Islamske studier, Interreligiøse dialog, Humanisme, Hermeneutikk, Moderne religionskritikk, Arabisk
Notto Reidar Thelle Professor emeritus n.r.thelle@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Systematisk teologi, Interreligiøs dialog, Kontekstuell teologi, Nyreligiøse bevegelser, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier
Safet Bektovic Førsteamanuensis +47 22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Interreligiøse studier, islamstudier, etikk, religionsfilosofi, Interreligiøs dialog
Helge Årsheim Gjesteforsker +47 22850364 41472911 (mob) helge.arsheim@teologi.uio.no Religionshistorie, Politikk og religion, Sekularisme og sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi
Sven Thore Kloster
Nina Hoel Studiedekan +47 22850327 nina.hoel@teologi.uio.no Religionsantropologi, Kjønn, seksualitet og religion, Feministisk teori og metodologi, Islamske studier, Religion og klima/miljø
Anne Hege Grung Professor +47 22850342 annehg@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Interreligiøs dialog, Islamske studier, Hermeneutikk
Markus Keller Universitetslektor +47 22841962 markus.keller@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Religion og samfunn
Ingvild Flaskerud +47 22850324 ingvild.flaskerud@teologi.uio.no
Farhan Akram Shah Stipendiat +47-228550333 f.a.shah@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Islamske studier, Religionsfilosofi, Interreligiøs dialog
Tonje Baugerud Stipendiat +47 22850376 tonje.baugerud@teologi.uio.no Kjønn og religion, Islamske studier
Amina Selimovic +47 22850388 amina.selimovic@teologi.uio.no Islam, Kjønnsteori, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Serena Norlemann Baldari Stipendiat s.n.baldari@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Hellige skrifter, Koranstudier
Erlend Hovdkinn From Student +47 95934193 e.h.from@teologi.uio.no Religionshistorie, Humanisme, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet
Nora Sunniva Eggen n.s.eggen@ikos.uio.no
Lynn Claire Feinberg lynncf@student.teologi.uio.no

Andre deltakere

  • Faruk Terzic
  • Kjersti Børsum
  • Steinar Ims
  • Vebjørn Horsfjord
  • Naveed Baig
  • Beret Bråten
  • Helge Svare