Deltakere i Interreligiøse studiar og islamsk teologi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Oddbjørn Birger Leirvik Professor +47-22850363 +47 97173541 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Notto R. Thelle Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 (mob) notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Safet Bektovic Førsteamanuensis +47-22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Islam, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Helge Årsheim Postdoktor +47-22850364 41472911 (mob) helge.arsheim@teologi.uio.no Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi
Rosemarie Van Den Breemer Stipendiat +47-22850344 r.v.d.breemer@teologi.uio.no Religionssosiologi, Religion og politikk, Sekularitet, Islam
Sven Thore Kloster Stipendiat +47-22850362 48256847 (mob) 48256847 s.t.kloster@teologi.uio.no Dogmatikk, Systematisk teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Protestantisme, Kontekstuell teologi, Religion og politikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Nina Hoel Førsteamanuensis +47-22850356 nina.hoel@teologi.uio.no
Anne Hege Grung Førsteamanuensis 22850342 annehg@teologi.uio.no Kjønn og teologi, Islam, Hermeneutikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Kjønnsteori
Markus Keller Universitetslektor +47-22841962 markus.keller@teologi.uio.no Religion og politikk, opprørsmekanismer, religion og konflikt
Ingvild Flaskerud Førstelektor +47-22850324 91792519 (mob) ++4791792519 ingvild.flaskerud@teologi.uio.no

Andre deltakere

  • Faruk Terzic
  • Kjersti Børsum
  • Steinar Ims
  • Iselin Jørgensen
  • Farhan Shah
  • Tonje Baugerud
  • Vebjørn Horsfjord