Fagrapporter fra utredningsarbeid om fleksibel utdanning av religiøse ledere og islamsk teologi (Furlit)

Fagrapporter fra utredningsarbeid om fleksibel utdanning av religiøse ledere og islamsk teologi (Furlit, 2018-2020). I forbindelse med opprettelsen av masterprogrammet «Lederskap, etikk og samtalepraksis» (LES) ved Det teologiske fakultet ble flere fagpersoner engasjert for å skrive fagrapporter fra felt knyttet til åndelig og eksistensiell omsorg og religiøst og livssynsmessig lederskap.

Fagrapportene er diskutert underveis i arbeidsfellesskapet rundt masteren, og målet har vært å skaffe kunnskap på felt vi ennå har lite forskning om.

Fagrapporter

  • Den første av disse rapportene er PhD-stipendiat og sykehusimam Naveed Baig forfatter av. Den har tittelen «Omsorgsarbejde for muslimer på hospitaler i Sverige, Norge og Danmark». Rapporten gjør rede for omsorgsarbeid og sjelesorg i deler av islamsk tradisjon, kontekstualiserer islamske begreper knyttet til omsorg og gir en oversikt over islamske omsorgsarbeidere i sykehus i Sverige, Norge og Danmark. Forfatteren har mange års erfaring som sykehusimam ved Rigshospitalet i København, og har undervist i Islamsk sjelesorg ved TF på kurset for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn og i emnet «Islamsk omsorgsarbeid» på LES-masteren.
  • Omsorgsarbejde for muslimer på hospitaler i Sverige, Norge og Danmark - Naveed Baig (pdf)

Den andre fagrapporten handler om 'utdanning for religiøse ledere med satsning på islamsk teologi'. Den er skrevet av Faruk Terzic som er imam i Det islamske fellesskap Bosnia-Herzegovina og eksternt medlem av fakultetets forskergruppe 'Interreligiøse studier og islamsk teologi'. Den første delen av rapporten gir en oversikt over den norske diskusjonen om imamutdanning og islamsk teologi ved universitetet. Den andre delen drøfter så mer systematisk problemstillinger rundt islamsk teologisk utdanning. Her knytter rapporten også til intervjuer som Terzic har gjort med imamer og muslimske ledere.

Den tredje rapporten handler i det vesentlige om kristne migrantmenigheter, deres bakgrunn, kulturelle og konfesjonelle variasjoner, lederskapsmodeller og kompetansebehov. Rapporten er skrevet av Lemma Desta som er rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid og leder for Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd.

 

Publisert 25. aug. 2020 16:02 - Sist endret 16. juni 2021 15:27