English version of this page

Produksjonen, formålet og ideologien til femte Mosebok, Deuteronomium

Les mer om forskergruppen på den engelske hovedsiden.

By Daderot (Daderot) [CC0 or CC0], via Wikimedia Commons

Om Deuteronomium

Deuteronomium inneholder beretning nummer to om hendelsene knyttet til formidlingen av den guddommelige Torah («veiledning»). Den varierer i detaljer fra beretningen i Exodus.  

Hvorfor ble begge bøkene bevart og plassert som begynnelsen og slutten på biografien om Moses slik vi finner den i Exodus, Leviticus, Numeri og Deuteronomium? Hvorfor fremstilles Deuteronomium som en formell pakt som er inngått mellom Gud og folket Israel, hvor kongens eneste rolle er torah-studium, og hvor praktiserende profeters innflytelse på samfunnet er svært begrenset? Er det samfunnet som boken fremstiller, en utopi, eller er paktens betingelser ment å danne basis for et fungerende samfunn? I tilfelle det siste, i hvilken tidsperiode? Ble boken til som et felles prosjekt av skrivere fra de to persiske provinsene Yehud og Samaria, eller av bare én av gruppene, og i så fall hvilken? I lys av bokens ideologi vil forskergruppen undersøke systematisk hvem som mest sannsynlig produserte boken, når, hvor og hvorfor.

Om forskergruppen

Medlemmene deler interessen for å videreutvikle forståelsen av sentrale temaer knyttet til produksjon, hensikt og ideologi i Deuteronomium. Forskningen vil være interdisiplinær, idet man benytter seg av gammeltestamentlige studier, sosiologi, religionshistorie, den sørlige Levantens historie, arkeologi og økonomi, samt utopistudier. Forskere som arbeider på en PhD eller som allerede har en PhD, inviteres til å bidra. Masterstudenter inviteres til å delta på presentasjons- og gruppesamlingene.

Prosjekter

I perioden fra april 2017 til juni 2020 vil gruppen produsere to bøker og presentere dem for et forlag. Den ene vil være en antologi av gruppens kjernemedlemmer. Den andre er en antologi basert på reviderte, fagfellevurderte foredrag presentert under konsultasjonen «The Core of Deuteronomy and its World» på årskonferansen for European Association of Biblical Studies henholdsvis sommeren 2017 og 2018.

Internasjonale nettverk

Gjennom gruppens medlemmer  er forskergruppen knyttet til Teologisk Fakultet og forbundet med flere profesjonelle organisasjoner. Disse inkluderer European Association of Biblical Studies, Society of Biblical Literature (USA), Society for Old Testament Study (UK), Norsk gammeltestamentlig selskap, og the Palestine Exploration Fund (UK).

 

Publisert 31. mars 2017 15:35 - Sist endret 5. sep. 2018 12:11