Deltakere i De etiske rommene. Grenser, motstand, praxis (ESPACE)