Deltakere i Bibelske kulturer og deres resepsjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Marianne Bjelland Kartzow Professor +47 22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Hermeneutikk, Jesus, Evangeliene
Anders Runesson Prodekan +47 22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Evangeliene, Paulus, Jesus, Hermeneutikk
Hugo Lundhaug Professor +47 22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Monastisisme, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og Kjetteri, Resepsjonsstudier, Koptisk
Terje Stordalen Professor +47 22850366 +47 90593212 (mob) terje.stordalen@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikk kultur og religion, Komparative religionsstudier
Anne Katrine de Hemmer Gudme Professor +47 22850356 a.k.de.h.gudme@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Religionsstudier/religionshistorie, Antikkens jødedom, Antikkens religion og kultur, Arkeologi og religion, Religionsfenomenologi, Ritualstudier, Hebraisk
Vemund Blomkvist Førstelektor +47 22850319 vemund.blomkvist@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Gresk, Teologihistorie, Komparative religionsstudier
Karin Berber Neutel Universitetslektor +47 22850346 k.b.neutel@teologi.uio.no
Thomas Arentzen
Lloyd Gregory Abercrombie
Halvor Moxnes Professor emeritus +47 22850318 +4790661217 (mob) +47 90661217 halvor.moxnes@teologi.uio.no Nasjonalisme og religion, Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Jesus, Hermeneutikk
Ellen Aasland Reinertsen Stipendiat +47 95708924 (mob) e.a.reinertsen@teologi.uio.no Det nye testamente, Praktisk teologi, Antikkens religion og kultur, Asketisme, Bibelresepsjon, Demonologi, Evangelielitteratur, Hellige skrifter, Interseksjonalitet, Kristen apokryf litteratur, Kristen kunst og ikonografi, Kristendommens opprinnelse, Kontekstuell teologi, Koptisk kristendom, Minnestudier, Patristikk, Religion og diversitet, Resepsjonsstudier, Tekstkritikk, Tidlig kristendom, Trosopplæring, Visdomslitteratur, Gresk, Koptisk
Joanna Hypszer Stipendiat joannamh@student.teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionsstudier/religionshistorie, Koptisk kristendom, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Papyrologi, Monastisisme, Koptisk, Gresk
Ole Jakob Løland Postdoktor, Det teologiske fakultet og fagreferent i teologi, HumSam-biblioteket 22850355 +4798694865 (mob) 98694865 o.j.loland@teologi.uio.no Det nye testamente, Systematisk teologi/Samtidsteologi, Religion og politikk, Bibelresepsjon, Hermeneutikk, Religionsfilosofi