Deltakere i Autoritative tekster og deres resepsjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hugo Lundhaug Professor +47 22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionshistorie, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og kjetteri, Monastisisme, Kognitiv teori, Bibelresepsjon, Koptisk
Leonora Onarheim Bergsjø
Aud Valborg Tønnessen Dekan +47 22850339 +47 99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Politikk og religion, Diakonivitenskap
Diana Edelman diana.edelman@teologi.uio.no Den hebraiske Bibel/Det gamle testamente, Antikkens kultur og religion, Antikkens jødedom
Anders Runesson Prodekan +47 22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Det nye testamente, Evangelielitteratur, Paulinske studier, Tidlig kristendom, Antikkens jødedom, Synagogestudier, Gresk, Hebraisk, Latin
Marianne Bjelland Kartzow Professor +47 22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Det nye testamente, Kjønn og religion, Hermeneutikk, Den historiske Jesus, Evangelielitteratur
Halvor Moxnes +47 22850318 +47 90661217 halvor.moxnes@teologi.uio.no Det nye testamente, Den historiske Jesus, Hermeneutikk, Kjønn seksualitet og religion, Maskulinitet
Helge Årsheim Førstelektor +47 22850364 helge.arsheim@teologi.uio.no
Lloyd Gregory Abercrombie
Paula Jean Tutty
Wally Vincente Cirafesi
Andreas Ihlang Berg
Kaja Merete Haug Hagen Stipendiat +47 22850329 +47 90526878 (mob) k.m.h.hagen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Arkeologi og religion, Middelalderkristendom, Nordisk protestantisme, Reformasjonsstudier
Helge Asbjørn Staxrud
Sven Thore Kloster
Kari Zakariassen
Merete Thomassen Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 +47 92236918 (mob) merete.thomassen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Kjønn og religion, Liturgiske studier, Ritualstudier, Feministisk teologi
Elisabeth Tveito Johnsen Førsteamanuensis +47 22850334 92035861 e.t.johnsen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Levd religion, Religionspedagogikk, Menighetsforskning
Sivert Angel Professor 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no Kirkehistorie, Praktisk teologi, Lutherstudier, Reformasjonsstudier, Homiletikk
Karin Berber Neutel