Deltakere i Autoritative tekster og deres resepsjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hugo Lundhaug Professor +47 22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionshistorie, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og kjetteri, Monastisisme, Kognitiv teori, Bibelresepsjon, Koptisk
Leonora Onarheim Bergsjø
Aud Valborg Tønnessen Dekan +47 22850339 +47 99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Politikk og religion, Diakonivitenskap
Diana Edelman diana.edelman@teologi.uio.no Den hebraiske Bibel/Det gamle testamente, Antikkens kultur og religion, Antikkens jødedom
Anders Runesson Prodekan +47 22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Det nye testamente, Evangelielitteratur, Paulinske studier, Tidlig kristendom, Antikkens jødedom, Synagogestudier, Gresk, Hebraisk, Latin
Marianne Bjelland Kartzow Professor +47 22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Det nye testamente, Kjønn og religion, Hermeneutikk, Den historiske Jesus, Evangelielitteratur
Halvor Moxnes +47 22850318 +47 90661217 halvor.moxnes@teologi.uio.no Det nye testamente, Den historiske Jesus, Hermeneutikk, Kjønn seksualitet og religion, Maskulinitet
Helge Årsheim
Lloyd Gregory Abercrombie
Paula Jean Tutty
Wally Vincente Cirafesi
Andreas Ihlang Berg
Kaja Merete Haug Hagen Stipendiat +47 22850329 +47 90526878 (mob) k.m.h.hagen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Arkeologi og religion, Middelalderkristendom, Nordisk protestantisme, Reformasjonsstudier
Helge Asbjørn Staxrud
Sven Thore Kloster Førstelektor +47 22850362 48256847 s.t.kloster@teologi.uio.no Dogmatikk, Systematisk teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Protestantisme, Kontekstuell teologi, Religion og politikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Kari Zakariassen Student kariza@student.sv.uio.no
Merete Thomassen Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 +47 92236918 (mob) merete.thomassen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Kjønn og religion, Liturgiske studier, Ritualstudier, Feministisk teologi
Elisabeth Tveito Johnsen Førsteamanuensis +47 22850334 92035861 e.t.johnsen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Levd religion, Religionspedagogikk, Menighetsforskning
Sivert Angel Professor 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no Kirkehistorie, Praktisk teologi, Lutherstudier, Reformasjonsstudier, Homiletikk
Karin Berber Neutel