English version of this page

Autoritative tekster og deres resepsjon

Fokus for denne forskergruppen vil være autoritative tekster og deres resepsjon, sammenfallende med tematikken for den nasjonale forskerskolen ATTR.

Om gruppen

Forskergruppen er åpen for phd-er og forskere tilknyttet forskerskolen, som ikke er tilsatt ved Det teologiske fakultet.

I likhet med forskerskolen vil forskergruppen analysere prosesser, metoder og historie knyttet til fortolkning av autoritative tekster i bred forstand, fra rettslige og religiøse til kulturelle og litterære tekster, med et særlig fokus på tverrfaglig arbeid med teori og metode.

Tverrfaglige perspektiver på hvordan grenseflatene mellom rettslige, religiøse, og andre former for autoritet fortolkes og forhandles vil også stå sentralt.

Fortolkningen av autoritative tekster skjærer på tvers av disiplinære skillelinjer, hvilket gjenspeiles i ATTR-samarbeidets tverrfaglige karakter.

 

Publisert 24. mars 2017 16:24 - Sist endret 23. feb. 2021 12:45

Kontakt

Hugo Lundhaug (leder)

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere