Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 24. sep. 2018 09:0010:15, Domus Theologica: Seminarrom 214

Insights from research on the human mind and its complexities have increasingly been brought to bear other fields of study. This seminar will explore blending theory, and how perspectives from the Cognitive Sciences on how humans being perceive, think, and feel, can be applied to the study of cultural and literary practices and textual interpretation. 

Tid og sted: 23. mai 2018 08:0010:00, Room 205, Domus Theologica

Temaet for dette seminaret er forfatterskap og intensjon, som belyses gjennom teksten “Supersizing Narrative Theory: On Intention, Materiality and Extended Mind Workers” av Marco Bernini.

Tid og sted: 14. feb. 2018 08:3010:00, Seminarrom 205, Domus Theologica, Blindern

Makt og autoritet forhandles på mange måter, og på dette frokostseminaret ser vi på temaet slik det kommer frem i omtalen av vitenskapen i antikke greske tekster. Utgangspunkt for samtalen er Markus Aspers “Explanation between Nature and Text: Ancient Greek Commentators On Science”.

 

Tid og sted: 18. sep. 2017 08:3010:00, Room 304, Domus Theologica

Autoritet og kanondannelse er temaet for dette frokostmøtet, hvor vi tar utgangspunkt i to tekster av Anders Klostergaard Petersen.

For mer informasjon om tekstene, se ATTR research group

En enkel frokost, kaffe og te serveres. Det er ikke påmelding, men av hensyn til serveringen ber vi om beskjed om du kommer innen fredag 15. kl 12.00 til l.o.bergsjo@teologi.uio.no

Samtalen foregår på engelsk.

Vel møtt!

Tid og sted: 26. apr. 2017 08:3010:00, Room 214, Domus Theologica

Temaet denne gangen er tekst og media, og vi leser utdrag av John D. Peters The Marvelous Clouds. Towards a Philosophy of Elemental Media, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2015

Vi serverer frokost, kaffe og te.

Det er ikke påmelding, men av hensyn til serveringen ber vi om beskjed om du kommer innen mandag 24. kl 12.00 til l.o.bergsjo@teologi.uio.no

Samtalen foregår på engelsk.

For mer informasjon om tekster, se ATTR research group

Vel møtt!