2015

Publisert 22. juni 2015 13:51

Marginalitet i det offentlige rom skaper utfordringer og ubehag. Ph.d.-kandidat Kaia Schultz Rønsdal har med seg mange års erfaring fra arbeid i rusomsorgen, når hun nå i sin ph.d.-avhandling forsker på sosiale mekanismer og marginalitet i det offentlige rom.

Publisert 4. mai 2015 14:10

Martin Hauge er professor emeritus i Det gamle testamentet, og arbeider med litterære analyser av tekster som kaster lys over religionen i det gamle Israel.

Publisert 10. feb. 2015 15:16

Halvor Moxnes er professor emeritus i Det nye testamentet, og har i sin forskning vært opptatt av å se disse religiøse tekstene i en bredere kulturell og politisk sammenheng.