Tidligere arrangementer - Side 2

Tid og sted: 13. nov. 2013 09:3012:00, Georg Sverdrups hus, Stort møterom 2531

13. november arrangerer PluRel et fagseminar med Jonathan VanAntwerpen, grunnlegger og sjefredaktør for The Immanent Frame, det ledende internasjonale nettstedet for akademisk debatt om religionenes rolle i offentligheten

Tid og sted: 7. nov. 2013 10:0016:00, Domus Theologica, U305

I seminarrekken «Re-imagining biblical scholarship» vil det bibelfaglige miljøet ved Det teologiske fakultet sette søkelys på bruk av bibeltekster i populærkulturen.

Tid og sted: 24. okt. 2013 09:0012:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Tittelen på forelesningen er: "Sharia, Sovereignty and Legal Pluralism: Some issues in the comparative sociology of Law".

Tid og sted: 4. okt. 2013 13:1515:00, Domus Theologica, U214

Åpen gjesteforelesning med John J. Thatamanil, Associate Professor at Union Theological Seminary, New York.

Tid og sted: 4. okt. 2013 10:1512:00, Domus Theoloica, U40

Åpen gjesteforelesning med Gerald West

Tid og sted: 26. aug. 2013 11:0012:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Førsteamanuensis Sa'diyya Shaikh fra Department of Religious Studies, University of Cape Town, South Africa, er årets Aasta Hansteen foreleser i 2013. Tittel på forelesning er: "Feminism and Politics of 'Experience' for the Study of Islam"

Tid og sted: 25. okt. 2012 12:1513:00, Domus Theologica, auditorium U40

Professor Edward Soja fra UCLA gjesteforeleser over tematikken "Thirdspace and the Transdisciplinary Spatial Turn".

Tid og sted: 21. sep. 2012 11:1512:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, rom U214

Professor Karel van der Toorn fra University of Amsterdam er årets Mowinckel-foreleser. Tittelen på forelesningen er: "Turning Tradition into Eternal Truth: The Invention of Revelation"

Tid og sted: 27. aug. 2012 11:1512:00, Domus Theologica, aud. U40

Professor Morny Joy from the University of Calgary, Canada will give the second annual Aasta Hansteen Lecture: "Women and the Gift: The 'Given' and the 'All-Giving'". 

Tid og sted: 21. mai 2012 10:0023:00, U40, Domus Theologica

Tema for årets Jervell-seminar er "Den personlige Jesus" -bibeltekstene, livet, døden og forkynnelsen

Tid og sted: 27. apr. 2012 11:0011:45, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

PluRel inviterer til gjesteforelesning med den internasjonalt anerkjente religionssosiologen José Casanova: "Multiple Secularities: Comparative Reflections on the Nordic Protestant and the Southern Catholic Patterns from a Global Perspective."

Tid og sted: 27. apr. 2012 10:1511:00, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

PluRel inviterer til gjesteforelesning med professor Kim Knott: "Interrogating the Secular: A Spatial Approach."

Tid og sted: 19. apr. 2012 09:0015:00, The Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensveien 78, Oslo

A seminar organized by Group 8, History of Religion and Theology, The Humanities and Social Sciences Division, The Norwegian Academy of Science and Letters

Tid og sted: 9. mars 2012 12:0014:00, U202, Domus Theologica

Hva skjer når syv nytestamentlere tolker samme tekst, men ut fra forskjellige metoder (resepsjonshistorie, feminisme, postkoloniale studier, historisk kritisk, maskulinitet, interseksjonalitet og African biblical hermeneutics)?

Tid og sted: 2. feb. 2012 12:0014:00, Domus Theologica - Rom U305

Forskningsgruppen Det nye Testamentet ved Det teologiske fakultet inviterer til seminar med Pieter Botha

Tid og sted: 1. sep. 2008 12:1513:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Høsten 2008 blir Assmann utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo. I den forbindelse avholdes det en åpen gjesteforelesning ved fakultetet.

Tid og sted: 29. mai 2008 09:1530. mai 2008 12:15, Auditorium U40 Domus Theologica

Cultural Complexities in the Ancient and Medieval Levant

Tid og sted: 27. mai 2008 09:1512:15, Auditorium U40, Det teologiske fakultet

Denne opne forelseninga foregår i forbindelse med ein forskingskonferanse om Islam i Norge den 26.-27. mai som Culcom arrangerer i samarbeid med Det teologiske fakultet . Konferansen samlar ca. 50 forskarar og studentar som arbeider med tema relatert til islam i Norge. Konferansen er fullteikna, men på forelesninga den 27. mai er det adgang for alle interesserte (utan påmelding).  

Tid og sted: 16. mai 2008 10:1512:00, U214

Donna Seamone fra Arcadia University, Canada, holder seminaret “Footage from the Field: Film and Textual Representation of Afro-Caribbean Canadian Pentecostal Ritual Experience.” på Det teologiske fakultet

Tid og sted: 6. mai 2008 12:1515:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Jesus og Muhammed er symbolskikkelser for hver sin verdensreligion, og blir ofte satt opp mot hverandre i religiøse konfrontasjoner. I dette seminaret vil vi forsøke en mer dialogisk sammenligning av presentasjoner av Jesus og Muhammed som historiske skikkelser som samtidig har en rolle som forbilder for aktuell religiøs identitet.

Tid og sted: 9. apr. 2008 09:0013:00, Det teologiske fakultet, Blindernvn. 9, auditorium U40.

Mohammad Usman Ranas vinnerkronikk i Aftenposten (”Den sekulære ekstremismen”, februar 2008) utløste en intens debatt om religion og sekularitet. Dette er en diskusjon med stor betydning både for det norske samfunn og for norsk teologi og religionsforskning. Derfor vil vi sette søkelys på dette temaet i form av et faglig halvdagsseminar den 9. april, arrangert av Det teologiske fakultet og Culcom (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), Universitetet i Oslo.