Tidligere arrangementer

Photo of Chris Keith
Tid og sted: 24. mai 2022 10:0011:30, Teologisk bibliotek

The Oslo Lectures in New Testament and Early Christian Studies proudly presents Dr. Chris Keith, Research Professor of New Testament and Christian Origins at St Mary's University, Twickenham and Research Professor of Theology at The University of Notre Dame Autralia.

Kim Haines-Eitzen. Foto
Tid og sted: 23. mars 2022 10:1511:15, Faculty Library, Domus Theologica, Blindernveien 9

Thunder, Voice, and Fire: Ephemeral Archives, Sonic Residues, and a Virgin's Visions in Late Antiquity

Jordan Ryan. Photo
Tid og sted: 3. mars 2020 10:0011:30, Faculty Library, Domus Theologica, Blindernveien 9

The architecture of the Constantinian Church of the Holy Sepulchre was both a receptacle for Jesus tradition as well as a vehicle for the transmission of ideological interpretations of that tradition and the person that it commemorated. It was a bifocal complex, incorporating the traditional sites of Golgotha and the tomb of Jesus in its layout.

Photo of Bernadette Brooten
Tid og sted: 25. sep. 2019 10:1511:30, Faculty Library, Domus Theologica, Blindernveien 9

Welcome to ONTEC-lecture with professor Bernadette Brooten, Brandeis University, USA

Image may contain: Photograph, Eyewear, Chin, Glasses, Smile.
Tid og sted: 10. mai 2019 13:3015:00, Faculty Library, Domus Theologica, Blindernveien 9

The Oslo Lectures in New Testament and Early Christian Studies proudly presents Dr. Holger Zellentin, Lecturer in Classical Rabbinic Judaism at the Faculty of Divinity, University of Cambridge.

Photo of Dr. Brent Nongbri
Tid og sted: 4. apr. 2019 14:0015:30, Faculty Library, Domus Theologica, Blindernveien 9

The Oslo Lectures in New Testament and Early Christian Studies proudly presents Dr. Brent Nongbri, Honorary Research Fellow in the Department of Ancient History at the Macquarie University in Sydney, Australia.

Bilde av Jan Bremmer
Tid og sted: 15. mars 2019 14:0015:00, Domus Theologica. rom U214

Antonius er en egyptisk kristen munk fra det tredje og fjerde århundret. Han blir ofte kalt alle munkers far for sin betydning for utviklingen av klosterbevegelsen. Athanasius av Alexandria skrev Antonius' biografi. Denne inspirerte Hieronymus (d. 420) til å skrive en rivaliserende biografi om en annen tidlig munk, Paulus Eremitten. Bremmers forelesning vil ta for seg Hieronymus' bruk, og kanskje misbruk,  av Antonius-biografien.  

Tid og sted: 28. nov. 2018 12:15, Domus Theologica, U305

Sekularisme og populisme er viktige trekk ved vår tid som preger forståelsen av religion i offentligheten. Dette får også betydning for hvordan vi studerer teologi og religion. Gir sekularismen rom for religion i offentligheten? Skal vi ta populismen alvorlig? Er det mulig å være en motstemme?

Tid og sted: 28. aug. 2018 14:1516:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica

Basert på mer enn tre års antropologisk feltarbeid i "Aliabad, forteller  Mary Elaine Hegland hvordan både teologer og den generelle befolkning påvirket tolkningen av Shi'a islam i årene som førte til den iranske revolusjon i 1979 og i årene frem til i dag.

Tid og sted: 22. mai 2018 14:0015:30, Faculty Library

Professor Leif E. Vaage is the second lecturer in the new series Oslo Lectures in New Testament and Early Christian Studies. Vaage is Professor of New Testament at Emmanuel college of Victoria University in the University of Toronto.

Image may contain: hair, forehead, facial hair, eyebrow, chin.
Tid og sted: 17. apr. 2018 14:0015:30, Faculty Library

Dr. Andrew Krause is the first lecturer in the new series Oslo Lectures in New Testament and Early Christian Studies. Krause is Postdoctoral Research Fellow at the Exzellenzcluster “Religion und Politik” at the Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany.

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:1511:30, Teologisk bibliotek, Domus Theologica, Blindernveien 9

Professor Thomas Kaufmann og professor Yvonne Sherwood er nye æresdoktorer ved Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet. I den anledning vil det finne sted æresdoktorforelesninger og seminar, under tittelen "Afterlife of the reformation. Biblical reception and cultural impact". Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!

Tid og sted: 28. apr. 2017 10:0015:00, Domus Theologica

Svein Aage Christoffersen fyller 70 år, og Det teologiske fakultet vil feire en god kollega med seminar og mottakelse den 28. april. Alle som ønsker, er hjertelig velkomne til å være med på feiringen.

Tid og sted: 21. okt. 2016 10:0011:30, U40, Domus Theologica

Årets Mowinckel-foreleser er professor Ehud Ben Zvi, University of Alberta, Canada.

Tid og sted: 6. juni 2016 09:007. juni 2016 16:00, Grupperom 1, Georg Sverdrups hus

The earlier self-understanding in the Nordic countries as being hospitable, generous welfare societies is under pressure. The reception and immediate treatment of refugees have become an interface where ideologies of politics of the welfare state, ideologies of responsibility and views on the rights of a human being are contested.

Tid og sted: 1. juni 2016 08:1515:30, Det teologiske fakultet

4.juni 2016 fyller professor i dogmatikk Kjetil Hafstad 70 år og går av for aldersgrensen. Det teologiske fakultet og mange av Kjetils nærmeste kolleger i Oslo og Norden vil gjerne markere og feire ham med et seminar og en gave.

Tid og sted: 13. okt. 2015 11:1512:00, Domus Theologica, audtiorium U40

Margaret MacDonald, Dean of Arts, Saint Mary's University, Halifax; Canada, er invitert til å holde Dahl-forelesningen 2015. Tittelen på forelesningen er "The Problem of Christian Identities in Ephesians: Inspiration from the work of Nils Alstrup Dahl."

Tid og sted: 15. mai 2015 13:0015:00, Domus Theologica, Rom U305

In this seminar the Dutch anthropologists Henri Gooren (University of Oakland, Michigan, United States) and Birgit Meyer (University of Utrecht, Holland) will share some of their perspectives on current developments in the interactions between Pentecostal movements and societies.

Tid og sted: 5. nov. 2014 12:1513:00, Domus theologica, U214

Professor em. Jan Assmann vil forelese over temaet: Exodus and Memory

Tid og sted: 16. okt. 2014 11:1512:00, Auditorium U40

Årets Mowinckel-foreleser er professor Francis Landy, University of Alberta, Canada.

Tid og sted: 26. sep. 2014 09:0016:00, Auditorium U40

På spor etter kirka: Teologi – kirke - universitet

Avslutningsseminar for dr. Trond Skard Dokka. Moderator: Professor Jone Salomonsen

Tid og sted: 1. sep. 2014 10:1511:00, Domus Theologica, auditorium U40

Tittelen på æresdoktorforelesningen er: "Hvad ville den polyfone Kierkegaard? Et forlæns bud på en baglæns helhedsforståelse af Søren Kierkegaards samlede værk."

Tid og sted: 25. aug. 2014 11:0012:00, U40, Domus Theologica

Professor Catherine Keller fra Drew University er årets Aasta Hansteen-foreleser.

Responser ved Marianne Lien og Sturla Stålsett

Tid og sted: 5. juni 2014 10:1512:00, Georg Sverdrups hus, auditorium 4