Gjesteforelesning med Jan Bremmer - Fake Perfection: The Case of Jerome’s Paul the First Hermit

Antonius er en egyptisk kristen munk fra det tredje og fjerde århundret. Han blir ofte kalt alle munkers far for sin betydning for utviklingen av klosterbevegelsen. Athanasius av Alexandria skrev Antonius' biografi. Denne inspirerte Hieronymus (d. 420) til å skrive en rivaliserende biografi om en annen tidlig munk, Paulus Eremitten. Bremmers forelesning vil ta for seg Hieronymus' bruk, og kanskje misbruk,  av Antonius-biografien.  

Mer informasjon finner du på våre engelske nettsider

Publisert 12. mars 2019 14:37 - Sist endret 15. mars 2019 13:24