Gjesteforelesning - Religion og teologi i en sekularistisk og populistisk tidsalder

Sekularisme og populisme er viktige trekk ved vår tid som preger forståelsen av religion i offentligheten. Dette får også betydning for hvordan vi studerer teologi og religion. Gir sekularismen rom for religion i offentligheten? Skal vi ta populismen alvorlig? Er det mulig å være en motstemme?

Foto: Uppsala universitet

Mattias Martinson setter fokus på den helt aktuelle debatten om religion som har vokst frem de siste 5-6 årene. Der det tidligere var nyateismen som dominerte, har vi fått en religionsdebatt full av fremmedfrykt og populisme. Høyrepartiene fosser frem i Skandinavia og over hele Europa, Trump dominerer mediebildet i USA, og det oppstår en uventet ideologisk allianse mellom talsmenn for religion og sekularistiske religionskritikere. Islam presenteres som fremmed og skremmende, og det finnes sterke interesser som spiller på frykten for religion. Populisme og høyreekstrem retorikk gjennomsyrer debatten og undergraver en seriøs samtale om religion, sannhet, kunnskap og historie i offentligheten.

Hvordan kan teologi og religionsstudier bidra med kunnskap, kritikk og en videre forståelse for sannhetsspørsmålet i media og i akademia?

Mattias Martinson er dekan ved Teologisk Fakultet i Uppsala og en viktig stemme i debatten om religion og teologi i en postkristen epoke. Han har nylig utgitt en bok om sekularisme, populisme og xenofobi: Sekularism, populism, xenofobi : En essä om religionsdebatten.

I gjesteforelesningen tar Martinson opp spørsmål knyttet til forholdet mellom teologi og religionsstudier i vår tid. I Uppsala har de samlet teologi og religionsstudier på samme fakultet, har et forskningssenter for religion og samfunn (IMPACT) og tilbyr kurs i islamsk teologi.

Forelesningen holdes på svensk og er åpen for alle interesserte.
 

Publisert 22. nov. 2018 12:43 - Sist endret 8. juni 2020 09:14