2018

Tidligere

Tid og sted: 28. nov. 2018 12:15, Domus Theologica, U305

Sekularisme og populisme er viktige trekk ved vår tid som preger forståelsen av religion i offentligheten. Dette får også betydning for hvordan vi studerer teologi og religion. Gir sekularismen rom for religion i offentligheten? Skal vi ta populismen alvorlig? Er det mulig å være en motstemme?

Tid og sted: 28. aug. 2018 14:1516:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica

Basert på mer enn tre års antropologisk feltarbeid i "Aliabad, forteller  Mary Elaine Hegland hvordan både teologer og den generelle befolkning påvirket tolkningen av Shi'a islam i årene som førte til den iranske revolusjon i 1979 og i årene frem til i dag.