Avslutningsseminar for professor Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen fyller 70 år, og Det teologiske fakultet vil feire en god kollega med seminar og mottakelse den 28. april. Alle som ønsker, er hjertelig velkomne til å være med på feiringen.

Foto: Alexander Tufte Wetherilt

Program

Foajeen:

 • 10:00 - 10:45 Velkommen ved dekan Aud V. Tønnessen
 • Overrekkelse av festskrift ved redaktørene Stine Holte, Marius T. Mjaaland og Roger Jensen.

U40:

 • 11:00: Werner Jeanrond (Oxford): Christian Hope in Challenging Times.
 • 11:30: Birgitte Lerheim (UiO): Omsorg, gåve og nåde. Om Den norske kyrkja sin kommunikasjon til dåpsfadrar.
 • 11:50: Nils Holger Petersen (København): Teologi og musikalsk «erfaring»
 • 12:15: Lunsj
 • 13:00: Knut Ruyter  (UiO): Tott hilser Knoll. Til kamp mot autoritetene. For en skjønnsom etikk og en talende kunst.
 • 13:20: Niels Jørgen Cappelørn (København): Fra ønskeform til bydemåde. Om det mytiske hos Platon og Kierkegaard. En skitse
 • 13:50: Leonora Onarheim Bergsjø (UiO): Estetikk og etikk i skjønn forening.
 • 14:15: Svein Aage Christoffersen (UiO): "Elsk verden! Elsk også det som er i verden!” Om kjærlighet og klokskap i kristen livstolkning.
 • 15:15: Mottakelse, taler og hilsener!
Publisert 20. mars 2017 17:27 - Sist endret 26. apr. 2017 12:07