English version of this page

UiO æresdoktorer 2017: Professor Thomas Kaufmann og professor Yvonne Sherwood

Professor Thomas Kaufmann og professor Yvonne Sherwood er nye æresdoktorer ved Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet. I den anledning vil det finne sted æresdoktorforelesninger og seminar, under tittelen "Afterlife of the reformation. Biblical reception and cultural impact". Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!

1. september 2017 kreerer Universitetet i Oslo 16 nye kandidater til æresdoktorgraden (doctor honoris causa). I anledning reformasjonsjubileet har Det teologiske fakultet i år to æresdoktorer: professor Thomas Kaufmann fra Universität Göttingen og professor Yvonne Sherwood fra University of Kent.  

Program

  • 09:15: Velkommen ved dekan Aud V. Tønnessen
  • 09:30: Professor Thomas Kaufmann: "Lay people practicing the scriptures in Reformation Germany - perspectives and examples"
  • 10:00: Professor Yvonne Sherwood: "King David between the Reformation and the Enlightenment: From Accusations of Sin to the Emergence of 'Critique'"
  • 10:30: Pause
  • 10:45: Panel: Professor Kaufmann, professor Sherwood, professor Marianne B. Kartzow, professor Tarald Rasmussen og professor Terje Stordalen

Dr. Yvonne Sherwood

Dr. Yvonne Sherwood (født 1969) er professor ved Kent University i en sjelden fagkombinasjon: bibelsk kultur og politikk. Hun har tidligere arbeidet ved universitetene i Glasgow, Roehampton, Sheffield og ved King's College i London. Sherwood forsker på det hun selv kaller de bibelske tekstenes liv etter døden (deres afterlife): nemlig deres rolle i moderne kultur og politikk. Gjennom dette studiet har Yvonne Sherwood bidratt til å re-definere bibelske teksters plass i moderne samfunn, og også bibelfagenes plass ved universitetet. Hun har vist at både offentlig og hverdagslig bruk av bibeltekster – ofte influert av kulturelt minne og arv – kan speile kulturell endring og kontinuitet på overraskende og avslørende måter.Over de siste ti årene har forskere ved Universitetet i Oslo hatt gleden av å samarbeide med Sherwood gjennom seminarer, doktorgradskomité og flere forskningsprosjekter, alt i et felles fremstøt for å forstå bibelstudier som en disiplin i skjæringsfeltet mellom teologi, religionsvitenskap og kulturstudier.

Dr. Thomas Kaufmann

Dr. Thomas Kaufmann (f. 1962) er professor i kirkehistorie ved universitetet i Göttingen, med reformasjonstidens historie som sitt særlige fagfelt. Gjennom en rekke viktige bøker og artikler har han gitt avgjørende bidrag til fornyelsen av dette forskningsfeltet og vært med på å gjøre det mer åpent for tverrfaglig samarbeid. Hans bok Konfession und Kultur fra 2006 og hans bruk av tolkningsbegrepet ”konfesjonelle kulturer” har inspirert tidlig nytidsforskere innen flere fagområder til å knytte sammen religiøse, politiske og kulturelle tolkningsperspektiver på nye måter. Også innen nordisk forskning har Kaufmanns impulser her spilt en viktig rolle. Hans publikasjoner favner ellers svært bredt, og omfatter studier både av de sene og de tidlige fasene av reformasjonsbevegelsen, studier av Luther og studier av andre reformatorer. Han har levert flere bidrag til nytolkning av reformasjonens forhold til muslimer og jøder, og hans bok Luthers Juden (2014, senere oversatt til flere språk) har nådd mange lesere. Kaufmann er også en engasjert og kritisk fagformidler både i skrift og i tale.

Publisert 3. aug. 2017 12:10 - Sist endret 22. aug. 2017 13:25