Evangeliet, kirken og verden: Avskjedsseminar for Kjetil Hafstad

4.juni 2016 fyller professor i dogmatikk Kjetil Hafstad 70 år og går av for aldersgrensen. Det teologiske fakultet og mange av Kjetils nærmeste kolleger i Oslo og Norden vil gjerne markere og feire ham med et seminar og en gave.

Foto: UiO

Gaven er en overraskelse, seminaret er tenkt som et kollega-innspill til sentrale tema i Kjetil Hafstads teologiske interesser og tenkning. Hver av de to hovedsesjonene får korte innlegg innledet med et litt lengre fra to av Kjetils nærmeste kolleger fra Åbo og København

Program for dagen:

 • 0915. Dekan Aud Tønnessen: velkommen
 • 0930 Verden - Ordstyrer Aud Tønnessen
  • Tage Kurten, Åbo Akademi: Evangelium i en postsekulær tid
  • Paul Leer-Salvesen, Universitetet i Agder: Love is in the air – Gi kjærligheten rom!
  • Inger Marie Lid, Høgskolen i Oslo og Akershus: Kroppen som verden
  • Jone Salomonsen, TF: Retten til uanmeldt kjærlighet
  • Svein Aage Christoffersen, TF: Evangelium og livserfaring
 • 1145: Pause (Kantinen er åpen).
 • 1245: Kirken - Ordstyrer Hallgeir Elstad
  • Niels Henrik Gregersen, Københavns Univesitet: Kirken i verden - med Kjetil Hafstad ind imellem 
  • Elisabeth Thorsen, Oslo Domkirke: Kort og godt: Takk
  • Trond Skard Dokka: Det kristne språket
  • Sturla Stålsett, MF: Å fremme livsmot og livsglede: Noen refleksjoner om -- og inspirert av -- Kjetil Hafstad som frigjøringsteolog 
  • Birgitte Lerheim, TF: Kan kirka lære?
  • Trygve Wyller, TF: Keine Menschenlosigkeit Gottes; Migration?
 • 1500: Kjetil Hafstad: Sluttinnlegg
 • 1530: Mottakelse med lett servering
Publisert 12. apr. 2016 13:08 - Sist endret 31. mai 2016 14:15