Professor Yvonne Sherwood: Reimagining Biblical Scholarship

Forskergruppe GT: Jødisk religion og litteratur i persisk og hellenistisk tid, og Forskergruppe i Det nye testamente inviterer til gjesteforelesning med professor Yvonne Sherwood, Professor of Biblical Cultures and Politics, University of Kent. Arrangementene er åpne for alle.

Program

11:15: Forelesning, U 214: “What is a Biblical scholar?”  Hva gjør vi når vi fortolker tekster, enten vi er forskere eller studenter? Sherwood drøfter dette spørsmålet i lys av den store innflytelsen fra Opplysningstiden som virker inn også på for eksempel teologiske, litterære  og post-moderne lesninger av Bibelen.

Studenter på alle trinn og program er invitert!

 

14:15-17:30. U 305.  Seminar  basert på Sherwood’s Biblical Blaspheming. Trials of the Sacred in a Secular age (CUP 2012).

14:15-15:30: Sherwood gir en innledning til boken, fulgt av samtale.

15:30-16: Kaffepause.

16:00-17:30: Seminar over kap. 10: “Binding-unbinding: pre-critical ‘critique’ in pre-modern Jewish, Christian and Islamic responses to the ‘sacrifice’ of Abraham/Ibrahim’s son.

Introduksjon av Sherwood og responser fra Marianne Bjelland Kartzow og Terje Stordalen.

Yvonne Sherwood er en av de mest spennende  bibelforskere idag, som kombinerer studier i Bibelen/Det gamle testamente med Religionsstudier, med vekt på teori- og metodekritikk i en post-moderne tid. Se hennes hjemmeside og noen av hennes bøker: med Stephen D. Moore, The Invention of the Biblical Scholar: A Critical Manifesto (Fortress Press: 2011); A Biblical Text and Its Afterlives: The Survival of Jonah in Western Culture (Cambridge University Press, 2000),; The Prostitute and the Prophet: Reading Hosea in the Late Twentieth Century (London: T&T Clark, 2004)

 

 

Publisert 29. apr. 2014 16:17 - Sist endret 29. apr. 2014 16:24