På spor etter kirka: Avslutningsseminar for Trond Skard Dokka

På spor etter kirka: Teologi – kirke - universitet

Avslutningsseminar for dr. Trond Skard Dokka. Moderator: Professor Jone Salomonsen

Påmelding innen 10. september til a.m.b.fuglestad@teologi.uio.no.

PROGRAM

0900-0915 Velkommen, innledning ved Trygve Wyller

0915-0945 Grundtvigs kirkesyn i dag for Den norske kirke, Theodor Jørgensen

0950-1020 Den lutherske kirken i den verdensvide kirken, Else Marie Wiberg Pedersen


1020-1100 Pause


1100-1130 Fattigdom og hjelpearbeid, hvordan blir kirken bedre? Aud V. Tønnesen

1130-1200 Ekklesiologi og skapelsesteologi – på universitetet, Svein Aage Christoffersen


1200-1300 Lunsj


1300-1330 Kirken i det teologiske studium, Sivert Angel

1330-1350 Hvor er kirka? Carl Petter Opsahl

1350-1410 Bredde og dybde i trosopplæringen, Elisabeth Tveito Johnsen

1415-1515 Samtale

1515-1600 Teologien, kirka og livet, Trond Skard Dokka

 

 

 

Publisert 26. juni 2014 10:25 - Sist endret 23. sep. 2014 09:10