Gjesteforelesning med professor Bryan Turner

Tittelen på forelesningen er: "Sharia, Sovereignty and Legal Pluralism: Some issues in the comparative sociology of Law".

Turner er invitert av forskergruppen Heros og sosiologi i fellesskap.

Turner er Presidential Professor ved Graduate Center, City University of New York og direktør ved Center for Religion and Society ved University of Western Sydney. Turner er en av verdens ledende religionssosiologer som også har arbeidet mye med sosiologisk teori, menneskerettigheter og kroppens sosiologi.

Kommentator er Ingvill Thorson Plesner Seniorrådgiver Norsk senter for menneskerettigheter/ Senior Advisor Norwegian Center for Human Rights.

Publisert 17. okt. 2013 12:43 - Sist endret 5. des. 2014 09:28