Mowinckelforelesningen 2012

Professor Karel van der Toorn fra University of Amsterdam er årets Mowinckel-foreleser. Tittelen på forelesningen er: "Turning Tradition into Eternal Truth: The Invention of Revelation"

Foto: Universiteit van Amsterdam

Seminar

Samme dag og samme sted kl. 13.15-15.00 holder van der Toorn seminar med følgende tematikk:

"Jewish Identity in the Fifth Century BCE: The Case of Elephantine."


Om professor Karel van der Toorn

Karel van der Toorn er professor i religion ved Universitetet i Amsterdam. Fra 2006 til 2011 var han leder av universitetsstyret. Hans særlige fagfelt er de gamle religioner i Midtøsten. Her har han utmerket seg internasjonalt med flere komparative studier: From her Cradle to her Grave : the Role of Religion in the Life of the Israelite and the Babylonian Woman, Sheffield 1994; Family Religion in Babylonia, Syria, and Israel: Continuity and Changes in the Forms of Religious Life, Brill 1996. Av særlig betydning teologisk er hans bok om de kulturelle betingelser knyttet til litterær utforming av gamle tradisjoner: Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Harvard 2007.

Han har også vært redaktør av flere standardverk: Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Brill 1995, 2. ed. 1999; The Image and the Book: Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Peeters 1997; Mesopotamian Magic: Textual, Historical, and Interpretative Perspectives, Groningen 1999. Van der Toorn er blant de relativt få forskere som leverer internasjonal topp forskning både av kilder skrevet på akkadisk og av kilder skrevet på andre semittiske språk.


Om Mowinckelforelesningen

Mowinckelforelesningen arrangeres hvert annet år ved Det teologiske fakultet, til ære for en av fakultetets mest innflytelsesrike forskere; Sigmund Mowinckel (1884-1965).

Publisert 23. feb. 2012 10:48 - Sist endret 18. des. 2012 11:59