2012

Tidligere

Tid og sted: 25. okt. 2012 12:1513:00, Domus Theologica, auditorium U40

Professor Edward Soja fra UCLA gjesteforeleser over tematikken "Thirdspace and the Transdisciplinary Spatial Turn".

Tid og sted: 21. sep. 2012 11:1512:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, rom U214

Professor Karel van der Toorn fra University of Amsterdam er årets Mowinckel-foreleser. Tittelen på forelesningen er: "Turning Tradition into Eternal Truth: The Invention of Revelation"

Tid og sted: 27. aug. 2012 11:1512:00, Domus Theologica, aud. U40

Professor Morny Joy from the University of Calgary, Canada will give the second annual Aasta Hansteen Lecture: "Women and the Gift: The 'Given' and the 'All-Giving'". 

Tid og sted: 21. mai 2012 10:0023:00, U40, Domus Theologica

Tema for årets Jervell-seminar er "Den personlige Jesus" -bibeltekstene, livet, døden og forkynnelsen

Tid og sted: 27. apr. 2012 11:0011:45, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

PluRel inviterer til gjesteforelesning med den internasjonalt anerkjente religionssosiologen José Casanova: "Multiple Secularities: Comparative Reflections on the Nordic Protestant and the Southern Catholic Patterns from a Global Perspective."

Tid og sted: 27. apr. 2012 10:1511:00, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

PluRel inviterer til gjesteforelesning med professor Kim Knott: "Interrogating the Secular: A Spatial Approach."

Tid og sted: 19. apr. 2012 09:0015:00, The Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensveien 78, Oslo

A seminar organized by Group 8, History of Religion and Theology, The Humanities and Social Sciences Division, The Norwegian Academy of Science and Letters

Tid og sted: 9. mars 2012 12:0014:00, U202, Domus Theologica

Hva skjer når syv nytestamentlere tolker samme tekst, men ut fra forskjellige metoder (resepsjonshistorie, feminisme, postkoloniale studier, historisk kritisk, maskulinitet, interseksjonalitet og African biblical hermeneutics)?

Tid og sted: 2. feb. 2012 12:0014:00, Domus Theologica - Rom U305

Forskningsgruppen Det nye Testamentet ved Det teologiske fakultet inviterer til seminar med Pieter Botha