Tidligere disputaser - Side 3

Tid og sted: 8. okt. 2010 10:15, Domus Theologica, auditorium U40

Cand.theol. Eivor A. Oftestad vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "The House of God: The translation of the Temple and the Interpretation of the Lateran Cathedral in the Twelfth Century"

Tid og sted: 19. mars 2010 12:0016:30, Universitetet i Agder

Cand.phil. Irene Trysnes vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: Å campe med Gud. En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet.

Tid og sted: 26. feb. 2010 10:1515:00, Domus Theologica, U40

Cand.philol. Øystein Brekke vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: Anamnese & eskjatologi. Religion, minne, genealogi med Paul Ricoeur

Tid og sted: 21. okt. 2009 10:1512:00, Domus Theologica, auditorium U40.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: “Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908.” for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan prodekan Aud V. Tønnessen.

Tid og sted: 29. mai 2009 10:1512:00, Domus Theologica, auditorium U40.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: Jesus and the Stigmatized. Reading the Gospel of John in a Context of HIV/AIDS-Related Stigmatization in Tanzania. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

Tid og sted: 30. apr. 2009 10:1512:00, Domus Theologica, auditorium U40.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: ”Prepare the Way of the Lord:” Towards a Cognitive Poetic Analysis of Audience Involvement with Characters and Events in the Markan World. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

Tid og sted: 27. feb. 2009 12:1514:00, Domus Theologica, auditorium U40.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: Vedkjenning og gjenkjenning. Refleksjonar i snittpunkta mellom kyrkjetenking og kyrkjepraksis. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av prodekan Aud V. Tønnessen.

Tid og sted: 5. des. 2008 10:1512:00, Auditorium 1 Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling:

Empati og intersubjektivitet. En studie av hospicesykepleie.

for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen holdes i  Disputasen ledes av prodekan Aud V. Tønnessen.

Tid og sted: 28. mai 2008 10:1512:00, Auditorium 2 Helga Engs hus, Sem Sælandsvei 7

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling:

Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988-1998.

for graden doctor theologiae, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

Tid og sted: 27. mai 2008 10:1512:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Molkte Moesvei 39.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling:

Barns subjektivitet og likeverd. Et bidrag til diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring.

for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  

Disputasen ledes av prodekan Aud V. Tønnessen.

Tid og sted: 23. mai 2008 10:1512:00, Rom U40, Domus Theologica

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling:

“Widows’ Christologies: A preliminary Feminist Analysis of Abanyole Widows’ Christologies Considering, Kinship, Gender and the Power of Naming”.

for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  

Disputasen ledes av professor Kjetil Hafstad.

Tid og sted: 22. apr. 2008 09:1512:00, Rom U40, Domus Theologica

Cand. theol Jarle Stormark vil offentlig forsvare sin avhandling:

Kropp og identitet, – og håpet om nyskapelse. En skapelsesteologisk undersøkelse av betydningen av kropp og identitet i troen på «legemets oppstandelse» hos Jürgen Moltmann i Systematische Beiträge zur Theologie. for graden doctor theologiae.

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

Tid og sted: 4. apr. 2008 10:1512:00, Rom U40, Domus Theologica

Cand.philol. Dagny Kristine Johnson Hov vil offentlig forsvare sin avhandling for graden doctor artium: Den gode profesjonelle: Profesjonsetikk for advokater og barnevernsarbeidere

Disputasen ledes av professor Tarald Rasmussen.

Tid og sted: 22. feb. 2008 10:1512:00, Rom U40, Domus Theologica

Fredag 22. februar 2008 kl. 10:15 vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: ”Det ånder himmelsk over støvet” Faser i Regin Prenters grundtvigske paktsteologi.

Fullstendig utlysning av prøveforelesning og disputas (pdf)

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

Tid og sted: 25. jan. 2008 17:1526. jan. 2008 18:00, Domus Theologica

Cand. san. Kari Gran Bøe forvarer sin doktograd for graden dr. art. ved Det teologiske fakultet, UiO, 25. og 26 januar på oppgaven:

Verdige møter mellom helsearbeider og pasient i livets sluttfase - Profesjonsetisk tolkning av en kvalitativ empirisk studie

Fullstendig utlysning av prøveforelesning og disputas (pdf)