Tidligere disputaser - Side 2

Tid og sted: 3. juni 2016 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Samuel Etikpah will defend his doctoral dissertation: "The Kundum And Mother River Festivals: Exploring Ritual, Interreligious Collaboration And Community Development In Jomoro, Ghana"  for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 6. mai 2016 12:0016:00, Auditorium U40, Blindernveien 9, Domus Theologica.

Anders Martinsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, and Masculinity"

Tid og sted: 18. nov. 2015 12:0016:00, auditorium U40, Domus Theologica.

Levi Geir Eidhamar vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Guddommelig åpenbaring og menneskelig refleksjon. En typologisk analyse av holdninger blant unge norske muslimer og innen islamske diskurser.

Tid og sted: 14. aug. 2015 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Vebjørn Horsfjord vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "It takes two to dialogue - A speech act analytical study of the Muslim Dialogue initiative A Common Word between Us and You and Christian responses."

Tid og sted: 5. juni 2015 10:1516:00, Domus Theologica, auditorium U40

Gudrun Maria Lydholm vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Save souls, grow saints and serve suffering humanity”.  The development towards registration as a faith community in The Salvation Army in Norway with focus on the period 1975-2005.

Tid og sted: 22. apr. 2015 12:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Helge Årsheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013"

Tid og sted: 5. des. 2014 10:15, Domus Theologica, Auditorium U40, Blindernveien 9

Elisabeth Tveito Johnsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring".

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Auditorium U40

Margunn Sandal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Overskridande arkitektur. Ei undersøking av det sakrale i nyare kyrkjebygg".

Tid og sted: 11. juni 2014 10:15, Auditorium U40

Master Bjørn Ole Hovda vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "The Controversy over the Lord’s Supper in Danzig 1561-1567. Presence and Practice  – Theology and Confessional Policy."

Tid og sted: 18. des. 2013 10:15, Domus theologica, auditorium U40. Blindernvien 9

Master Gunnfrid Ljones Øierud ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Gudstjenesters kommunikasjon og modelldeltakere. Tilrettelagt meningsskaping og resepsjonsvilkår i ulike gudstjenester."

Tid og sted: 29. nov. 2013 10:15, Domus Theologica, auditorium U40

Syprian Hilinti ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Gendering Divinities, Endangering Humans. Theological and Anthropological constructions of Gender Equality and Ambiguity among Wanyaturu-Iraqw of Tanzania"

Tid og sted: 8. nov. 2013 10:15, Domus Theologica, auditorium U40

Førstelektor Dag Norheim vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: ”Sources of Moral Responsibility – Emmanuel Levinas and the Ethical Discourse of Self and Other”

Tid og sted: 31. mai 2013 10:15, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Jon Øygarden Flæten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "New Readings of Heinrich Suso’s Horologium sapientiae".

Tid og sted: 15. feb. 2013 10:1515:00, Domus Theologica, U40

Cand.philol. Tove Nicolaisen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Hindubarn i grunnskolens religion- og livssynsundervisning. Egengjøring, andregjøring og normalitet."

Tid og sted: 15. sep. 2012 10:15, Gamle festsal

Professor Erik A. Nielsen vil under Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling i to bind for graden dr.philos.: Kristendomens retorik. Den kristne digtnings billedformer og Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom. 

Tid og sted: 14. juni 2012 10:15, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.polit. Bjørg Fossestøl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Kunnskapsbasert praksis i sosialtjenesten. Om profesjonalitet og dømmekraft i sosialt arbeid." 

Tid og sted: 20. apr. 2012 10:15, Domus Theologica, aud. U40

Cand.theol. Inger Marie Lid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet:"Likeverdig tilgjengelighet? En drøfting av menneskesyn og funksjonshemming med vekt på etiske problemstillinger knyttet til  universell utforming, mangfold og deltakelse."

Tid og sted: 17. feb. 2012 10:15, Gamle Festsal

Cand.theol. Carl Petter Opsahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Dance to My Ministry: Exploring Hip-Hop Spirituality"

Tid og sted: 3. feb. 2012 10:15, Domus Theologica, U40

M.phil. Zorodzai Dube vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Storytelling in times of violence. Hearing the exorcism stories in Zimbabwe and in Mark’s community."

Tid og sted: 15. des. 2011 10:1515:00, Faculty of Theology, U40

Cand.philol. Vemund Blomkvist will defend his doctoral dissertation "The Euthalian Apparatus. Text – Translation – Commentary" for the degree of Doctor Philosophiae at the Faculty of Theology.  

Tid og sted: 8. des. 2011 10:1515:00, Faculty of Theology, U40

Cand.theol. Sivert Angel will defend his doctoral dissertation "The Religious Pedagogic of Lucas Osiander (1534-1604)" for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.  

Tid og sted: 27. mai 2011 10:1515:00, Domus Theologica, auditorium U40

Cand.philol. Stine Holte vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "Meaning and Crisis. Emmanuel Levinas and the Difficult Meaning of the Ethical" 

Tid og sted: 13. mai 2011 10:1515:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, auditorium U40

Cand.theol. Raag Rolfsen vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae: “Only Death Can Save Us? The God-replacement and Levinas’ (Re-)Turn from Death.”

Tid og sted: 6. mai 2011 10:1515:00, Domus Theologica, auditorium U40

Cand.philol. Anna Rebecca Solevåg vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "Birthing Salvation. Salvation and Childbearing in Early Christian Discourse."

Tid og sted: 11. mars 2011 10:1515:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Cand.theol. Anne Hege Grung vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: ”Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith”.