Tidligere disputaser

Tonje Baugerud. Photo.
Tid og sted: 18. mars 2022 14:3018:00, U40 and zom

Tonje Baugerud will defend her doctoral dissertation: “Borderland Bodies: Being and Becoming Hijabi in Contemporary Oslo”, for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Helena Schmidt. Photo.
Tid og sted: 21. jan. 2022 15:3019:00, Via Zoom

Helena Schmidt will defend her doctoral dissertation: “Eating No-Bodies: The paradox of disembodied hospitality. Looking through the meal lens at diaconal hospitality and embodied citizenship in Oslo”, for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Eir Andreas Ihlang Berg. Photo.
Tid og sted: 16. des. 2021 12:0016:00, Zoom

Eir Andreas Ihlang Berg will defend their doctoral dissertation: “Becoming Queer Christians in Indecency. Exploring Queer Theologies of Peripheries”, for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Kaja Hagen. Photo.
Tid og sted: 10. des. 2021 14:3018:00, U40

Kaja Hagen will defend her doctoral dissertation: ““O holy cross, you are all our help and comfort”. Wonderworking Crosses and Crucifixes in Late Medieval and Early Modern Norway.”, for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

David Stiles-Ocran. Photo.
Tid og sted: 30. apr. 2021 12:0016:00, Zoom

Meshack Edward Njinga will defend his doctoral dissertation: “The Kingdom of God and the Poor: The Bible Reading of the Economically Underprivileged Christians in Tanzania”, for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

David Stiles-Ocran. Photo.
Tid og sted: 26. mars 2021 12:0016:00, Zoom

David Stiles-Ocran will defend his doctoral dissertation: “Constructing A Heterotopic Christian Social Practice In Ghana”, for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Gladys Ekone Wang. Photo.
Tid og sted: 11. sep. 2020 12:0016:00, Zoom

Gladys Ekone Wang will defend her doctoral dissertation: “Childlessness in Marriage among the Bakossi Community in Cameroon: An African Feminist Contextual Pastoral Theology of Procreation”, for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Øyenbryn, Kinn.
Tid og sted: 28. aug. 2020 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Ingrid Staurheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Kirkebygg og identitet. En religionssosiologisk undersøkelse av folks forhold til kirkebygget belyst gjennom reaksjoner på (to) kirkebranner"

Sven Thore Kloster. Photo.
Tid og sted: 13. feb. 2020 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Sven Thore Kloster will defend his doctoral dissertation: "Towards an Agonistic Theology. A Political Reading of the Concepts of Tradition in the Christian Theologies of Gerhard Ebeling and Kathryn Tanner," for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Photo of Paula J. Tutty
Tid og sted: 6. des. 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Rosemarie van den Breemer will defend her doctoral dissertation: "Governing Cemeteries: State Responses to the New Diversity in The Netherlands, Norway and France" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Photo of Paula J. Tutty
Tid og sted: 11. okt. 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Paula Jean Tutty will defend her doctoral dissertation: "The Monks of the Nag Hammadi Codices: Contextualising a Fourth Century Monastic Community" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Image may contain: Hair, Face, Chin, Eyebrow, Smile.
Tid og sted: 21. juni 2019 12:0016:00, The library, Domus Theologica, Blindernveien 9

Kari Zakariassen  will defend her doctoral dissertation: ""My People Consult Their Tree…" Human-Divine Interaction in Arboreal Spaces in the Ancient Levant" for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Adelheid H. Hillestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem."

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:15, Biblioteket, Domus Theologica

Knut Inge Riksen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: Emmanuel Levinas: Ein ethisches Leben in Kontexten Oder: Menschliche Existenz und die Idee der Heiligkeit: Die selbstherrliche Vernunft versus das Denken der Alterität

Tid og sted: 19. des. 2018 12:0016:00, Faculty Library, Domus Theologica, Blindernveien 9

Wally V. Cirafesi  will defend his doctoral dissertation: "John within Judaism: Religion, Ethnicity, and the Shaping of Jesus-Oriented Jewishness in the Fourth Gospel"  for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 13. des. 2018 12:0016:00, Domus Theologica, auditorium U40

Asla Maria Bø Fuglestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: Miljøargumentasjon i kirkelige institusjoner. En retorisk analyse av Vatikanet og Det lutherske verdensforbunds miljøargumentasjon.

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Dominic Amonzem will defend his doctoral dissertation: "Gendering Marriage: Exploring Kasena Marriage Practices in North-East Ghana"  for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:0015:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino / Guovdageaidnu, rom Sáhkaskáidi, U1_080

Lovisa Mienna Sjöberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: , "Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som religiös praxis ".

Tid og sted: 25. mai 2018 10:15, U40, Domus Theologica

Mette Nygård vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: ”Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene før og etter Det annet Vatikankonsil".

Image may contain: hair, facial hair, face, beard, chin.
Tid og sted: 21. apr. 2017 12:0015:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.theol. Ole Jakob Løland will defend his doctoral dissertation: "Pauline Refigurations. A Study in the Reception of Paul the Apostle in the Works of Jacob Taubes and Slavoj Žižek" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 2. mars 2017 13:0016:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, auditorium U40

Halvard Johannessen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid”

Tid og sted: 16. des. 2016 12:0016:00, Det teologiske fakultet, auditorium U40

Stefanie Schön ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor). Tittelen på avhandlingen er: "How did the Woman in Hosea 2 become an adulterous wife? Re-evaluating the Concept of Canon in Light of Secondary Backgrounds in Modern Reception."

Tid og sted: 9. des. 2016 12:0016:00, Det teologiske fakultet, Auditorium U40

Leonora Onarheim Bergsjø vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker."

Tid og sted: 4. nov. 2016 10:15, Gamle Festsal

Einar Vannebo vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: ”Å vera menneske." Religion og menneskesyn i Olav Duuns dikting.

Tid og sted: 7. okt. 2016 12:0016:00, Domus theologica, Blindernveien 9, auditorium U40

Kaia D. M. S. Rønsdal ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space”