Tidligere disputaser

Sven Thore Kloster. Photo.
Tid og sted: 13. feb. 2020 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Sven Thore Kloster will defend his doctoral dissertation: "Towards an Agonistic Theology. A Political Reading of the Concepts of Tradition in the Christian Theologies of Gerhard Ebeling and Kathryn Tanner," for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Photo of Paula J. Tutty
Tid og sted: 6. des. 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Rosemarie van den Breemer will defend her doctoral dissertation: "Governing Cemeteries: State Responses to the New Diversity in The Netherlands, Norway and France" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Photo of Paula J. Tutty
Tid og sted: 11. okt. 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Paula Jean Tutty will defend her doctoral dissertation: "The Monks of the Nag Hammadi Codices: Contextualising a Fourth Century Monastic Community" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Image may contain: Hair, Face, Chin, Eyebrow, Smile.
Tid og sted: 21. juni 2019 12:0016:00, The library, Domus Theologica, Blindernveien 9

Kari Zakariassen  will defend her doctoral dissertation: ""My People Consult Their Tree…" Human-Divine Interaction in Arboreal Spaces in the Ancient Levant" for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Adelheid H. Hillestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem."

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:15, Biblioteket, Domus Theologica

Knut Inge Riksen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: Emmanuel Levinas: Ein ethisches Leben in Kontexten Oder: Menschliche Existenz und die Idee der Heiligkeit: Die selbstherrliche Vernunft versus das Denken der Alterität

Tid og sted: 19. des. 2018 12:0016:00, Faculty Library, Domus Theologica, Blindernveien 9

Wally V. Cirafesi  will defend his doctoral dissertation: "John within Judaism: Religion, Ethnicity, and the Shaping of Jesus-Oriented Jewishness in the Fourth Gospel"  for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 13. des. 2018 12:0016:00, Domus Theologica, auditorium U40

Asla Maria Bø Fuglestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: Miljøargumentasjon i kirkelige institusjoner. En retorisk analyse av Vatikanet og Det lutherske verdensforbunds miljøargumentasjon.

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Dominic Amonzem will defend his doctoral dissertation: "Gendering Marriage: Exploring Kasena Marriage Practices in North-East Ghana"  for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:0015:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino / Guovdageaidnu, rom Sáhkaskáidi, U1_080

Lovisa Mienna Sjöberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: , "Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som religiös praxis ".

Tid og sted: 25. mai 2018 10:15, U40, Domus Theologica

Mette Nygård vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: ”Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene før og etter Det annet Vatikankonsil".

Image may contain: hair, facial hair, face, beard, chin.
Tid og sted: 21. apr. 2017 12:0015:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.theol. Ole Jakob Løland will defend his doctoral dissertation: "Pauline Refigurations. A Study in the Reception of Paul the Apostle in the Works of Jacob Taubes and Slavoj Žižek" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 2. mars 2017 13:0016:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, auditorium U40

Halvard Johannessen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid”

Tid og sted: 16. des. 2016 12:0016:00, Det teologiske fakultet, auditorium U40

Stefanie Schön ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor). Tittelen på avhandlingen er: "How did the Woman in Hosea 2 become an adulterous wife? Re-evaluating the Concept of Canon in Light of Secondary Backgrounds in Modern Reception."

Tid og sted: 9. des. 2016 12:0016:00, Det teologiske fakultet, Auditorium U40

Leonora Onarheim Bergsjø vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker."

Tid og sted: 4. nov. 2016 10:15, Gamle Festsal

Einar Vannebo vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: ”Å vera menneske." Religion og menneskesyn i Olav Duuns dikting.

Tid og sted: 7. okt. 2016 12:0016:00, Domus theologica, Blindernveien 9, auditorium U40

Kaia D. M. S. Rønsdal ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space”

Tid og sted: 30. sep. 2016 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Åste Dokka ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Towards a Relational Recapitulation, with Irenaeus of Lyons and Judith Butler. “There is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus”

Tid og sted: 3. juni 2016 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Samuel Etikpah will defend his doctoral dissertation: "The Kundum And Mother River Festivals: Exploring Ritual, Interreligious Collaboration And Community Development In Jomoro, Ghana"  for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 6. mai 2016 12:0016:00, Auditorium U40, Blindernveien 9, Domus Theologica.

Anders Martinsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, and Masculinity"

Tid og sted: 18. nov. 2015 12:0016:00, auditorium U40, Domus Theologica.

Levi Geir Eidhamar vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Guddommelig åpenbaring og menneskelig refleksjon. En typologisk analyse av holdninger blant unge norske muslimer og innen islamske diskurser.

Tid og sted: 14. aug. 2015 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Vebjørn Horsfjord vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "It takes two to dialogue - A speech act analytical study of the Muslim Dialogue initiative A Common Word between Us and You and Christian responses."

Tid og sted: 5. juni 2015 10:1516:00, Domus Theologica, auditorium U40

Gudrun Maria Lydholm vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Save souls, grow saints and serve suffering humanity”.  The development towards registration as a faith community in The Salvation Army in Norway with focus on the period 1975-2005.

Tid og sted: 22. apr. 2015 12:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Helge Årsheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013"

Tid og sted: 5. des. 2014 10:15, Domus Theologica, Auditorium U40, Blindernveien 9

Elisabeth Tveito Johnsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring".