Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 30. sep. 2010 12:45

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo fyller 200 år i 2011. Allerede i høst markeres fakultetets nasjonale og internasjonale posisjon ved en stor utstilling i Berlin om fakultetets to hundre år.

Publisert 19. mai 2010 15:35

For første gang i historien gjester 15 afrikanske akademiske teologer og kjønnsforskere Universitetet i Oslo og Det teologiske fakultet. 25.-27. mai skal de delta på og bidra til avslutningskonferansen til forskningsprosjektet ”Broken Women, Healing Traditions?”.

Publisert 17. mars 2010 02:45

- Reformasjonen innebar et religionsskifte og et paradigmeskifte hvor vesentlige deler av læren om det hinsidige ble endret. Fokuspunktet var ikke lenger på helvete og straff som en trussel for mennesket, men på frelsen fra synd, sier professor Tarald Rasmussen.

Publisert 16. mars 2010 21:29

 Fokuset på utdanning, informasjon og helsearbeid er alene ikke tilstrekkelig ifølge professor Jone Salomonsen. Forskningsprosjektet ”Broken Women, Healing Traditions?” har satt søkelyset på forholdet mellom religion, samfunnsstrukturer og helse hos kvinner i Sør-Afrika.

Publisert 10. mars 2010 15:21

Inge Lønning blir seniorprofessor ved Det teologiske fakultet! De nærmeste to årene er han engasjert av Stortinget til å lede den nye grunnlovskommisjonen som skal se på forholdet mellom Grunnloven og menneskerettskonvensjonene med sikte på å foreslå mulige grunnlovsendringer som kan implementere i jubileumsåret 2014.

Publisert 10. mars 2010 15:02

Seniorprofessor Inge Lønning fikk 22. oktober Willy Brandt-prisen.

Publisert 1. des. 2009 12:56

27. november fikk TF forskningsmidler av Norges Forskningsråd (NFR) til tre nye prosjekter. NFR gjør årlig en tildeling innenfor fri prosjektstøtte til humanistiske fag (FRIHUM). For 2010 fikk TF tre av totalt 17 tildelinger i Norge. Dette er et sterkt og gledelig resultat for fakultetet.