Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 9. des. 2014 18:38

Til tross for at samfunnet vårt omtales som stadig mer sekulært ser det ut til at folk flest ikke setter noe skarpt skille mellom det sekulære samfunnet og det religiøse. -Vår måte å være sekulære på, sier professor Trygve Wyller.

Publisert 28. okt. 2014 15:48

Kirkens hegemoni er brutt. Der kirken før var den viktigste fortolkeren av de Bibelske tekstene, er det nå populærkulturen som påvirker folk flest.

Ingrid Bjerkås med lokalbefolkning på Senja.
Publisert 19. sep. 2014 17:00

Det var særlig to ting som kom til å prege Ingrid Bjerkås sitt liv i voksen alder. Først kom hennes protester mot nazi-regimet under krigen, og senere ble hun landets første kvinnelige prest. Ganske usannsynlig med tanke på hennes bakgrunn som kjøpmansdatter, og hennes voksne liv som husmor i gode kår i Bærum. Aud Tønnessen har skrevet biografien hvor du kan lese Ingrid Bjerkås sin historie.

Publisert 16. mai 2014 11:32

Grunnloven av 1814 ble kjent som Europas mest liberale. Men religionsfriheten ble valgt bort av frykt for å skape ustabilitet i en ung nasjon.

Publisert 16. apr. 2014 11:30

Evangeliene byr på forskjellige versjoner av påskefortellingen. I tillegg finnes det mange andre kilder til teorier om hva som egentlig skjedde eller ikke skjedde.

Publisert 19. des. 2013 22:15

I snart 2000 år har kristne over hele verden feiret jul for å minnes Jesu fødsel. Julekrybben er en viktig del av feiringen for mange, men stemmer den med evangelienes fremstilling av Jesu fødsel? Har det alltid vært juledag 25. desember, og er julen bare en kristeliggjøring av en førkristen høytid?

Publisert 9. okt. 2013 15:19

En kirke med angst for det sansbare og allmenne mister redskapene den trenger for å snakke et språk folk forstår, hevder professor Svein Aage Christoffersen. Han leder forskningsprosjektet ”Sanselighet og Transcendens” og har nylig skrevet en artikkel om troens estetiske dimensjon i boken Skjønnhet og tilbedelse.

Publisert 4. juli 2013 13:02

Bibelen preger vår kultur, og det vil være vanskelig å forestille seg kristendommen uten Bibelen. Likevel er ikke bibelkunnskapene våre all verdens. Det ønsker Petter Skippervold å gjøre noe med.

Publisert 8. feb. 2013 12:53

Det finnes ingen gode teologiske argumenter for at homofile ikke skal kunne gifte seg i kirken,  mener professor Kjetil Hafstad. Han etterlyser en mer åpen og fordomsfri debatt om kirkens syn på homofile.

Publisert 15. jan. 2013 15:39

Hvordan snakker muslimer og kristne sammen, og hvordan snakker de med samfunnet rundt seg? Professor Oddbjørn Leirvik forsker på nettopp det. 

Publisert 29. okt. 2012 16:01

Camilla Collett og Aasta Hansteen – to av Norges første kvinnesakskvinner – brukte Bibelen som argument for at kvinnen var likestilt med mannen helt fra skapelsen av. Dermed utfordret de kirkens maskuline makt. 

Publisert 16. mai 2012 11:48

Finnes det en egen spiritualitet i hip-hopen? Ja, mener musiker og gateprest Carl Petter Opsahl. Han har forsket på temaet.

Publisert 13. apr. 2012 13:38

Kunnskap om dåp og vannriter i sen-antikken er samlet i et nytt standardverk. Til sammen 58 forskere fra en rekke fagområder har bidratt.

Publisert 13. apr. 2012 13:36

Hvordan tenkte oldtidens mennesker om sin egen begynnelse? Skapelsen i Bibelen sett i lys av to andre oldtidstradisjoner gir oss ny viten.

Publisert 1. okt. 2010 15:59

Jesus har i flere hundre år vært et av verdens viktigste kulturelle ikoner, og har ofte blitt brukt for å legitimere identitetsbygging med utgangspunkt i nasjonalitet, etnisitet og rase. I ”Jesus Beyond Nationalism” tar forskere oppgjør med en forskningstradisjon som i liten grad har reflektert over premissene en homogen kulturforståelse har lagt for egen forskning.

Publisert 30. sep. 2010 12:45

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo fyller 200 år i 2011. Allerede i høst markeres fakultetets nasjonale og internasjonale posisjon ved en stor utstilling i Berlin om fakultetets to hundre år.

Publisert 17. mars 2010 02:45

- Reformasjonen innebar et religionsskifte og et paradigmeskifte hvor vesentlige deler av læren om det hinsidige ble endret. Fokuspunktet var ikke lenger på helvete og straff som en trussel for mennesket, men på frelsen fra synd, sier professor Tarald Rasmussen.

Publisert 16. mars 2010 21:29

 Fokuset på utdanning, informasjon og helsearbeid er alene ikke tilstrekkelig ifølge professor Jone Salomonsen. Forskningsprosjektet ”Broken Women, Healing Traditions?” har satt søkelyset på forholdet mellom religion, samfunnsstrukturer og helse hos kvinner i Sør-Afrika.

Publisert 10. mars 2010 15:21

Inge Lønning blir seniorprofessor ved Det teologiske fakultet! De nærmeste to årene er han engasjert av Stortinget til å lede den nye grunnlovskommisjonen som skal se på forholdet mellom Grunnloven og menneskerettskonvensjonene med sikte på å foreslå mulige grunnlovsendringer som kan implementere i jubileumsåret 2014.