Sjur Atle Furali

The Decalogue and criminal legislation in early modern Denmark

Abstract

Prosjektet ligger i skjæringspunktet mellom kirkehistorie og rettshistorie. På kirkehistorisk og teologisk hold, vil hovedtyngden ligge på studier av Niels Hemmingsen, Hans Poulsen Resen og Jesper Brochmand, og da særlig disses forståelse av Dekalogen, ettersom strafferetten til Christian V er inndelt etter De ti bud. Den rettshistoriske del innbefatter arbeide med kildematerialer som forarbeider til lovgivningene, de faktiske lovgivninger og eldre analyser av disse, som f.eks. de gjort av høyesterettsadvokat Christian Brorson i 1791. Målet for arbeidet er å belyse teologiens påvirkning på den lovgivning som resulterte i strafferetten i Christian V’s Danske Lov av 1683.

Contact information

Sjur Atle Furali

Supervisors

Main supervisor: Tarald Rasmussen, Faculty of Theology.
Co supervisor: Sivert Angel, Faculty of Theology.

Financing:

Doctoral fellow at the Faculty of Theology.

Published June 3, 2019 9:54 AM - Last modified Oct. 22, 2019 8:51 AM