Brynjulv Norheim

Image of Brynjulv Norheim
Norwegian version of this page
Phone +47 22850367
Mobile phone +47 45021976
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Current task

Brynjulv Norheim currently is Head of Department for Continuing and Further Education (AKS) at the Faculty of Theology. AKS develops new and flexible learning methods and also offers specialized courses for various public sectors. 

Background

Brynjulv Norheim has background from studies in Philosophy and Theology and has since 2006 been engaged in developing new flexible learning strategies for higher education based on ICT. He manages many externally financed projects and coordinates several courses.

Tags: Project managaement, Continuing and further education, ICT and Learning

Publications

 • Norheim, Brynjulv (2007). Universell utforming av studieemner ved hjelp av IKT. Enkle grep for mer tilgjengelig undervisning. In Koch, Susanne Anette Kjekshus (Eds.), Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-1-5. p. 45–61.
 • Norheim, Brynjulv & Skærbæk, Eva (2007). Medborgerskap og digital kompetanse. Hvordan dempe det assymmetriske forholdet mellom ulike deltagergrupper? Et samarbeid mellom Det teologiske fakultet, Avdeling for kompetansehevende studier, og Oslo Kommune, Helse- og velferdsetaten. In Koch, Susanne Anette Kjekshus (Eds.), Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-1-5. p. 193–205.
 • Norheim, Brynjulv (2004). The Theological Virtues. Aquinas did, but did Kant? A study concerning the theological virtues using Thomas Aquinas as starting point and a constructivist reading of Immanuel Kant as a possible point of convergence. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 58(2), p. 108–122. doi: 10.1080/00393380410012745.
 • Norheim, Brynjulv (2003). Søken etter moralsk realisme. Løser MacIntyres tradisjonsdynamikk dagens etiske dilemma? Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. Årgang 104(2), p. 98–114.
 • Norheim, Brynjulv (2003). Genethics: Can Moral Theology Help? A Critical Discussion on the use of the Principle of Double Effect concerning Genetic Engineering. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 57(1), p. 36–48. doi: 10.1080/00393380310000217.
 • Norheim, Brynjulv (2003). Genetics: Can Moral Theology Help? A Critical Discussion on the use of the Principle of Double Effect concerning Genetic Engineering. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 57(1), p. 36–48.
 • Norheim, Brynjulv (2002). [Mangler]. Mennesker og Rettigheter. ISSN 0800-0735. p. 46–56.
 • Norheim, Brynjulv (2000). En katolikks syn på seksualitet og samliv. In [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Eds.), Nasjonal dialog om tro og livssyn. Verdikommisjonen. p. 61–64.

View all works in Cristin

 • Norheim, Brynjulv (2002). Ingen krig er rettferdig. Om rettferdig-krig tradisjonen i lys av den katolske sosiallæren. Idé : Tidsskrift for kristendemokratisk samfunnsdebatt. ISSN 0046-8517. p. 12–16.
 • Norheim, Brynjulv (2002). Ingen rettferdig krig. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. 114(2), p. 4–9.
 • Norheim, Brynjulv (2001). En katolikks tanker om samliv og seksualitet. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. 113(10), p. 3–7.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 3:35 PM - Last modified May 24, 2013 12:21 PM