svenk

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Systematic and Constructive Theology, Hermeneutics, Philosophy of Religion, Interfaith dialogue, Christians in the Middle East, Philosophy of History, Contextual theology

PhD project

Politics of Tradition: Towards an Agnostic Theology

Background

Ecumenical officer/advisor in Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations (2006 - 2014)

Cand. theol from the University of Oslo (2006). Studies from University of Oslo, University of KwaZulu-Natal (South Africa) and MF Norwegian School of Theology

Teaching

TFEXFAC03 - Examen facultatum. teologivarianten (Autumn 2017, 2016, 2015)

TFF1003 - Etikk og religion (seminar) (Spring 2016)

TEOL4901 - Fordypningsoppgave i teologi (Spring 2016)

CONT4504 - Intercontextual Theology (I): Issues, Models and Theoretical Tools (Autumn 2015)

TEOL4901 - Fordypningsoppgave i teologi (Autumn 2015) 

 

Appointments

Tags: Systematic Theology, Hermeneutics, Philosophy of Religion

Publications

Books and antologies:

 • 2018, Horsfjord, Kloster, Lende, Løland, Global kristendom. En samtidshistorie. Oslo: Universitetsforlaget
 • 2016, Fagerli, Grung, Kloster, Onsrud (red.), Dialogteologi på norsk. Oslo: Verbum Akademisk

Peer reviewed articles:

 • 2016, «Hvor kommer du fra og hvor skal du hen? Om kristent hat mot jøder og muslimer», I Fagerli, Grung, Kloster, Onsrud (red.), Dialogteologi på norsk. Oslo: Verbum Akademisk
 • 2015, «Norske persepsjoner av kristne i Midtøsten: fremmede, fiender, forfulgte eller følgesvenner?», I Berit Thorbjørnsrud (red.), De kristne I Midtøsten. Kampen for tilhørighet, Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • 2006, «Om tradisjonens meningsbærende kontinuitet», Norsk Teologisk Tidsskrift 107:4., 230-253

Non-peer reviewed articles:

 • 2013, «Om forfulgte kristne. Den vanskelige diskursen», Kirke og Kultur 118:1., 12-26
 • 2010, «På vei mot en flerkulturell folkekirke», i Hougsnæs, Marit Halvorsen (red.), Folkekirke i forandring: Lederskap og lederutfordringer fram mot 2020, Oslo: KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • 2008, «Religionens plass i offentligheten, og det offentliges plass i religionen», Kirke og Kultur 113:5., 412-420
 • 2006, «Gudsrelasjon og symboler. Et essay om teologiens muligheter og begrensninger i lys av H.-G. Gadamers og R. C, Nevilles tolkningsteorier», Ung Teologi 39:01., 53-64
 • 2005, «Gi oss i dag vårt daglige brød», i Finnseth, E.M.W., Grønvik, K., Westly, I. (red.) Gudsrikets gåte. Stemmer fra Korsveibevegelsen. Oslo: Stiftelsen Korsvei
 • Kloster, Sven Thore (2016). Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? Om kristent hat mot jøder og muslimer, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 13.  s 211 - 229
 • Kloster, Sven Thore (2015). Norske persepsjoner av kristne i Midtøsten: fremmede, fiender, forfulgte eller følgesvenner?, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 12.  s 237 - 258
 • Kloster, Sven Thore (2006). Om tradisjonens meningsbærende kontinuitet. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  107(04), s 230- 253

View all works in Cristin

 • Horsfjord, Vebjørn; Kloster, Sven Thore; Lende, Gina & Løland, Ole Jakob (2018). Global kristendom. En samtidshistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030128.  372 s.
 • Kloster, Sven Thore & Grung, Anne Hege (2016). Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  312 s.

View all works in Cristin

 • Kloster, Sven Thore (2019). Kirkelig uenighetsfellesskap. Konfliktens velsignelser. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1), s 61- 69
 • Kloster, Sven Thore (2019). Towards an Agonistic Theology. A Political Reading of the Concepts of Tradition in the Christian Theologies of Gerhard Ebeling and Kathryn Tanner.
 • Kloster, Sven Thore (2018). Siste jul i Kairo. En fortelling om de kristne i Midtøsten. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1), s 103- 108
 • Kloster, Sven Thore (2013). Om forfulgte kristne – den vanskelige diskursen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  118(01), s 12- 26
 • Kloster, Sven Thore (2008). Religionens plass i offentligheten, og det offentliges plass i religionen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  113(05), s 412- 419

View all works in Cristin

Published Aug. 1, 2014 10:39 AM - Last modified Aug. 6, 2018 12:29 PM