oyvinor

Image of person
Could not get user data from external service
Tags: Church History, Patristics, Aesthetics and Religion, Hermeneutics

Publications

 • Norderval, Øyvind (2020). "Fra en munks perspektiv",. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  (02), s 87- 87
 • Norderval, Øyvind (2019). From Ponte Sant'Angelo to Basilica di San Pietro: Figuration and Sensation in Bernini's Pilgrimage Route in Rome, In Birgit Meyer & Terje Stordalen (ed.),  Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350078666.  Part Four.  s 213 - 228
 • Norderval, Øyvind (2019). "Var Jacob Jervell en politisk teolog?". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (1), s 25- 36
 • Norderval, Øyvind (2017). Berninis pilegrimsvei fra Ponte Sant' Angelo til Peterskirken, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  18.  s 329 - 352
 • Norderval, Øyvind (2017). "The Eucharist in Tertullian and Cyprian", In David Hellholm & Dieter Sänger (ed.),  The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153918-3.  Bd. II.  s 935 - 955
 • Norderval, Øyvind (2017). "Ujevn kirkehistorie". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  (3), s 40- 42
 • Norderval, Øyvind (2015). Jesuittforbudet i Grunnlovens §2 1814-1956, I: Marius Timmann Mjaaland (red.),  Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014.  St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  Kapittel.  s 57 - 80
 • Norderval, Øyvind (2014). Hans Nielsen Hauges og vekkelseskristendommens innflytelse på norsk politikk på 1800-tallet, I: Øystein Ekroll; Søren Hjorth & Einar Vegge (red.),  Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven.  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag.  ISBN 978-82-7693-203-4.  Del 2.  s 135 - 153
 • Norderval, Øyvind (2014). "Jacob Jervell som forkynner". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(6), s 5- 13
 • Norderval, Øyvind (2013). "Ascètes et "matrones" au temps de Jérôme". Communion.  ISSN 0753-5333.  (210), s 30- 40
 • Norderval, Øyvind (2013). "Nils Alstrup Dahls kirketenkning". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  41(8), s 20- 30

View all works in Cristin

 • Norderval, Øyvind (2020). "Romas fontener og plasser".. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  (1), s 49- 49
 • Norderval, Øyvind (2018). "Den norske kirkes fremtid." Diskusjonsmøte med biskop Atle Sommerfeldt.
 • Norderval, Øyvind (2018, 22. juni). "Folk på fakultetet: Øyvind Norderval". [Tidsskrift].  Nytt norsk kirkeblad 3/2018.
 • Norderval, Øyvind (2018). "Mine drømmer for kirken". Avisa Vårt land.
 • Norderval, Øyvind (2018). "Ostia Antica som multikulturell by i senantikken". Forelesning og ekskursjon.
 • Norderval, Øyvind (2018). "Reformasjonens forutsetninger og konsekvenser".
 • Norderval, Øyvind (2018). "Var Jacob Jervell en politisk teolog?".
 • Norderval, Øyvind (2017, 24. mai). "Derfor feirer vi Kristi himmelfartsdag". [Internett].  VG.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Han var 14 – fikk se arrene etter tortur" Intervju v/ Hilde Skaar Vollebæk.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Hieronymus og hans asketiske venninner på Aventin".
 • Norderval, Øyvind (2017). ""Jesus er kjærlighet. Det må kirken forkynne." Ingrid Bjerkås - Norges første kvinnelige prest". Menighetsbladet Blaker, Frogner, Sørum.  52(3), s 4- 5
 • Norderval, Øyvind (2017). «Livsvilkår og vekkelse».
 • Norderval, Øyvind (2017). "Martin Luther og klostervesenet".
 • Norderval, Øyvind (2017, 12. januar). "Nepotisme og nepotismelover". [Radio].  NRK.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Wurmbrand viste meg arrene på armen". Magasinet Stefanus.  47(2), s 13- 14
 • Norderval, Øyvind (2016). "Dåpens historiske røtter".
 • Norderval, Øyvind (2016). "Erkebiskop Olav Trondsson (1405-1474)" S. Agostino, Roma.
 • Norderval, Øyvind (2016). "Fra Jesus til Kristus".
 • Norderval, Øyvind (2016). "Konventikkelplakatens opphevelse i Norge 1842".
 • Norderval, Øyvind (2016). "Origenes".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Da keiser Konstantin gjorde Jerusalem til et pilegrimsmål".
 • Norderval, Øyvind (2015). "En biskop er ikke kirken". Debattinnlegg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Norderval, Øyvind (2015). "En biskop er ikke kirken". Kronikk. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Norderval, Øyvind (2015). "Jesuittparagrafen i Grunnloven".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Monrad Norderval (1902-1976)- fra Ishavet til "Misjon bak jernteppet".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Monrad Norderval (1902-1976): Fra ishavet til Misjon bak jernteppet".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Om opphevelsen av Jesuitt-paragrafen i 1956".
 • Norderval, Øyvind (2015, 14. april). "Professor kritiserer biskopen". Intervju.  Sunnmørsposten.
 • Norderval, Øyvind (2015). "Trond Kverno - en hellig lek", I:  I Sta. Cecilias tjeneste. Festskrift til Trond Hans Farner Kverno på 70-årsdagen.  Cantando Musikkforlag.  ISBN 978-82-514-0818-9.  Kap. 17.  s 111 - 114
 • Norderval, Øyvind (2014, 20. august). "Fylkesnes' korstog".  iTromsø.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Global, local, canonicity: The Nicaean Creed". Innlegg på Centre for Advanced Study.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Gudstjenestens dramaturgi".
 • Norderval, Øyvind (2014). "Hans Nielsen Hauge og den kristne tro i møte med embetsverket, Grunnloven, haugianismen og 1814". Eidsvoll kirkeakademi.
 • Norderval, Øyvind (2014, 09. august). "Historielærer Fylkesnes".  iTromsø.
 • Norderval, Øyvind (2014, 11. august). "Historielærer Fylkesnes".  Nordlys.
 • Norderval, Øyvind (2014, 16. august). "Historielærer Fylkesnes' sammensurium - Olav den hellige".  Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Hva er en gudstjeneste?".
 • Norderval, Øyvind (2014). "Hvordan oppstod den kristne trosbekjennelse?" Litteraturhuset.
 • Norderval, Øyvind (2014, 03. mars). Intervju i forbindelse med professor Jacob Jervells død. [Radio].  NRK, P2: Morgennytt.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Jacob Jervell".
 • Norderval, Øyvind (2014). "Jacob Jervell som forkynner" Minneforelesning.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Kanoniseringen av Olav Haraldsson".
 • Norderval, Øyvind (2014, 03. mai). "Kirkesynser Langslet".  Klassekampen.
 • Norderval, Øyvind (2014, 21. august). "Knag Fylkesnes' korstog".  Nordlys.
 • Norderval, Øyvind (2014, 01. september). "Menighetsfakultetet ved en skillevei".  Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Norges grunnlov 200 år. Søkelys på § 2".
 • Norderval, Øyvind (2014). "Pelagius".
 • Norderval, Øyvind (2014, 09. mai). "Realpolitisk umoral".  Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014, 06. september). "Selsomt forsvar". (Svar til Harald Hegstad).  Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014). "St. Olavsalteret i Roma og pave Leo XIII".
 • Norderval, Øyvind (2014). "«Statens offentlige Religion»: Striden rundt forbudet mot jøder,munkeordener og jesuitter i Grunnlovens paragraf 2 etter 1814". Foredrag i anledning Grunnlovsjubileet. Universitetets gamle festsal.
 • Norderval, Øyvind (2014, 08. april). "Til Kirkemøtet".  Vårt land.
 • Norderval, Øyvind (2014). Undervisning for TF-studenter i Roma.
 • Norderval, Øyvind (2014, 03. februar). "Vårt Land og kirkemakt".  Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind & Danbolt, Gunnar (2014). Omvisning i Peterskirken, Roma.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Den katolske kirkes møte med det moderne".
 • Norderval, Øyvind (2013, 01. mars). "Exit Benedikt XVI". Kronikk. [Internett].  nrk.no.
 • Norderval, Øyvind (2013, 01. mars). "Fem problemer som venter den nye paven".  Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Hans Nielsen Hauge - industribygger og religiøs opprører".
 • Norderval, Øyvind (2013, 11. februar). Intervju i forbindelse med pave Benedict VI's abdikasjon. [Internett].  NRK.
 • Norderval, Øyvind (2013, 11. februar). Intervju i forbindelse med pave Benedict XVI's abdikasjon. [TV].  NRK.
 • Norderval, Øyvind (2013, 28. februar). Intervju i forbindelse med pave Benedict XVIs avgang. [Radio].  NRK P2.
 • Norderval, Øyvind (2013, 28. februar). Intervju i forbindelse med pave Benedict XVIs avgang. [TV].  Morgennytt, NRK1.
 • Norderval, Øyvind (2013, 14. mars). Intervju om pavevalget. [Radio].  Her og nå, NRK P1.
 • Norderval, Øyvind (2013, 14. mars). Intervju om pavevalget. [Radio].  Kulturnytt, NRK P2.
 • Norderval, Øyvind (2013, 14. mars). Intervju om pavevalget. [Radio].  Alltid Nyheter, NRK.
 • Norderval, Øyvind (2013, 14. mars). Intervju om pavevalget. [Radio].  RadioSelskapet NRK P2.
 • Norderval, Øyvind (2013, 14. mars). Intervju om pavevalget i Dagsnytt. [Radio].  NRK P1.
 • Norderval, Øyvind (2013, 14. mars). Intervju om pavevalget i Morgennytt. [TV].  NRK 1.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Kirkekampen 1940-1945".
 • Norderval, Øyvind (2013, 09. mars). "Kirken mot strømmen". Intervju om den katolske kirkes fremtid.  Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind (2013). Kransenedleggelse på Hans Nielsens Hauges grav på Gamle Aker kirkegård.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Kvinnene i Hauge-Bevegelsen".
 • Norderval, Øyvind (2013, 10. september). "Løskrutt i bagasjen".  Klassekampen.
 • Norderval, Øyvind (2013, 04. oktober). "Minneord". Nekrolog over Ole D. Mjøs.  Nordlys.
 • Norderval, Øyvind (2013, 06. oktober). "Minneord". Nekrolog over Ole D. Mjøs.  Bergens Tidende.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Nils Alstrup Dahls kirkeforståelse".
 • Norderval, Øyvind (2013, 04. oktober). "Ole Danbolt Mjøs til minne".  Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2013, 03. oktober). "Ole Mjøs" Nekrolog.  Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind (2013, 03. oktober). "Ole Mjøs til minne".  Tromsø.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Pave Frans - hvem er han?". St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (1), s 32- 36
 • Norderval, Øyvind (2013). "The Eucharist in Tertullian and Cyprian".
 • Norderval, Øyvind (2013). "The imperial building programs in Palestine of Constantine I and his followers".
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013, 08. april). "Inge Lønning (1938-2013): Ved veis ende".  Klassekampen.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013, 06. april). "Inge Lønning til minne". Nekrolog over professor Inge Lønning.  Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013, 06. april). "Inge Lønning". Nekrolog.  Adresseavisen.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013, 08. april). "Takk, lærer". Nekrolog over Inge Lønning.  Bergens tidende.
 • Solbakk, Jan Helge & Norderval, Øyvind (2013, 09. april). "Inge Lønning". Nekrolog.  Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind (2012). "Benedikts klosterregel".

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:01 PM - Last modified Oct. 2, 2020 4:06 PM