Øyvind Molland Norderval

Image of Øyvind Molland Norderval
Norwegian version of this page
Phone +47 22850386
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Tags: Church History, Patristics, Aesthetics and Religion, Hermeneutics

Publications

 • Norderval, Øyvind (2020). "Fra en munks perspektiv", St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. p. 87–87.
 • Norderval, Øyvind (2019). "Var Jacob Jervell en politisk teolog?". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 25–36.
 • Norderval, Øyvind (2019). From Ponte Sant'Angelo to Basilica di San Pietro: Figuration and Sensation in Bernini's Pilgrimage Route in Rome. In Meyer, Birgit & Stordalen, Terje (Ed.), Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350078666. p. 213–228. doi: 10.5040/9781350078666.0022.
 • Norderval, Øyvind (2017). "The Eucharist in Tertullian and Cyprian". In Hellholm, David & Sänger, Dieter (Ed.), The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-153918-3. p. 935–955.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Ujevn kirkehistorie". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. p. 40–42.
 • Norderval, Øyvind (2017). Berninis pilegrimsvei fra Ponte Sant' Angelo til Peterskirken, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. p. 329–352.
 • Norderval, Øyvind (2015). Jesuittforbudet i Grunnlovens §2 1814-1956. In Mjaaland, Marius Timmann (Eds.), Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag . ISSN 9788270243068. p. 57–80.
 • Norderval, Øyvind (2014). Hans Nielsen Hauges og vekkelseskristendommens innflytelse på norsk politikk på 1800-tallet. In Ekroll, Øystein; Hjorth, Søren & Vegge, Einar (Ed.), Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag. ISSN 978-82-7693-203-4. p. 135–153.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Jacob Jervell som forkynner". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 42(6), p. 5–13.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Ascètes et "matrones" au temps de Jérôme". Communion. ISSN 0753-5333. p. 30–40.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Nils Alstrup Dahls kirketenkning". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 41(8), p. 20–30.

View all works in Cristin

 • Norderval, Øyvind (2020). "Romas fontener og plasser". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. p. 49–49.
 • Norderval, Øyvind (2018). "Den norske kirkes fremtid." Diskusjonsmøte med biskop Atle Sommerfeldt.
 • Norderval, Øyvind (2018). "Ostia Antica som multikulturell by i senantikken". Forelesning og ekskursjon.
 • Norderval, Øyvind (2018). "Var Jacob Jervell en politisk teolog?".
 • Norderval, Øyvind (2018). "Folk på fakultetet: Øyvind Norderval". [Journal]. Nytt norsk kirkeblad 3/2018.
 • Norderval, Øyvind (2018). "Reformasjonens forutsetninger og konsekvenser".
 • Norderval, Øyvind (2018). "Mine drømmer for kirken". Avisa Vårt land.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Wurmbrand viste meg arrene på armen". Magasinet Stefanus. 47(2), p. 13–14.
 • Norderval, Øyvind (2017). «Livsvilkår og vekkelse».
 • Norderval, Øyvind (2017). ""Jesus er kjærlighet. Det må kirken forkynne." Ingrid Bjerkås - Norges første kvinnelige prest". Menighetsbladet Blaker, Frogner, Sørum. 52(3), p. 4–5.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Derfor feirer vi Kristi himmelfartsdag". [Internet]. VG.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Han var 14 – fikk se arrene etter tortur" Intervju v/ Hilde Skaar Vollebæk.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Nepotisme og nepotismelover". [Radio]. NRK.
 • Norderval, Øyvind (2017). "Hieronymus og hans asketiske venninner på Aventin".
 • Norderval, Øyvind (2017). "Martin Luther og klostervesenet".
 • Norderval, Øyvind (2016). "Dåpens historiske røtter".
 • Norderval, Øyvind (2016). "Erkebiskop Olav Trondsson (1405-1474)" S. Agostino, Roma.
 • Norderval, Øyvind (2016). "Origenes".
 • Norderval, Øyvind (2016). "Konventikkelplakatens opphevelse i Norge 1842".
 • Norderval, Øyvind (2016). "Fra Jesus til Kristus".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Om opphevelsen av Jesuitt-paragrafen i 1956".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Monrad Norderval (1902-1976)- fra Ishavet til "Misjon bak jernteppet".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Da keiser Konstantin gjorde Jerusalem til et pilegrimsmål".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Jesuittparagrafen i Grunnloven".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Monrad Norderval (1902-1976): Fra ishavet til Misjon bak jernteppet".
 • Norderval, Øyvind (2015). "Professor kritiserer biskopen". Intervju. [Newspaper]. Sunnmørsposten.
 • Norderval, Øyvind (2015). "En biskop er ikke kirken". Kronikk. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Norderval, Øyvind (2015). "En biskop er ikke kirken". Debattinnlegg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Norderval, Øyvind (2015). "Trond Kverno - en hellig lek", I Sta. Cecilias tjeneste. Festskrift til Trond Hans Farner Kverno på 70-årsdagen. Cantando Musikkforlag. ISSN 978-82-514-0818-9. p. 111–114.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Hva er en gudstjeneste?".
 • Norderval, Øyvind (2014). "Gudstjenestens dramaturgi".
 • Norderval, Øyvind (2014). Intervju i forbindelse med professor Jacob Jervells død. [Radio]. NRK, P2: Morgennytt.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Norges grunnlov 200 år. Søkelys på § 2".
 • Norderval, Øyvind (2014). "«Statens offentlige Religion»: Striden rundt forbudet mot jøder,munkeordener og jesuitter i Grunnlovens paragraf 2 etter 1814". Foredrag i anledning Grunnlovsjubileet. Universitetets gamle festsal.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Jacob Jervell".
 • Norderval, Øyvind (2014). "Knag Fylkesnes' korstog". [Newspaper]. Nordlys.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Historielærer Fylkesnes". [Newspaper]. iTromsø.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Til Kirkemøtet". [Newspaper]. Vårt land.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Vårt Land og kirkemakt". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Kanoniseringen av Olav Haraldsson".
 • Norderval, Øyvind & Danbolt, Gunnar (2014). Omvisning i Peterskirken, Roma.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Fylkesnes' korstog". [Newspaper]. iTromsø.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Menighetsfakultetet ved en skillevei". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Pelagius".
 • Norderval, Øyvind (2014). "Hvordan oppstod den kristne trosbekjennelse?" Litteraturhuset.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Hans Nielsen Hauge og den kristne tro i møte med embetsverket, Grunnloven, haugianismen og 1814". Eidsvoll kirkeakademi.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Historielærer Fylkesnes". [Newspaper]. Nordlys.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Kirkesynser Langslet". [Newspaper]. Klassekampen.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Historielærer Fylkesnes' sammensurium - Olav den hellige". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Jacob Jervell som forkynner" Minneforelesning.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Selsomt forsvar". (Svar til Harald Hegstad). [Newspaper]. Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Realpolitisk umoral". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2014). Undervisning for TF-studenter i Roma.
 • Norderval, Øyvind (2014). "Global, local, canonicity: The Nicaean Creed". Innlegg på Centre for Advanced Study.
 • Norderval, Øyvind (2014). "St. Olavsalteret i Roma og pave Leo XIII".
 • Norderval, Øyvind (2013). Kransenedleggelse på Hans Nielsens Hauges grav på Gamle Aker kirkegård.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013). "Takk, lærer". Nekrolog over Inge Lønning. [Newspaper]. Bergens tidende.
 • Solbakk, Jan Helge & Norderval, Øyvind (2013). "Inge Lønning". Nekrolog. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Løskrutt i bagasjen". [Newspaper]. Klassekampen.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Minneord". Nekrolog over Ole D. Mjøs. [Newspaper]. Nordlys.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Ole Mjøs til minne". [Newspaper]. Tromsø.
 • Norderval, Øyvind (2013). "The Eucharist in Tertullian and Cyprian".
 • Norderval, Øyvind (2013). "Kirken mot strømmen". Intervju om den katolske kirkes fremtid. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Exit Benedikt XVI". Kronikk. [Internet]. nrk.no.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Fem problemer som venter den nye paven". [Newspaper]. Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind (2013). "The imperial building programs in Palestine of Constantine I and his followers".
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju i forbindelse med pave Benedict XVIs avgang. [Radio]. NRK P2.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju i forbindelse med pave Benedict XVIs avgang. [TV]. Morgennytt, NRK1.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju om pavevalget. [Radio]. Kulturnytt, NRK P2.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju om pavevalget. [Radio]. Her og nå, NRK P1.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju om pavevalget. [Radio]. Alltid Nyheter, NRK.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju om pavevalget i Dagsnytt. [Radio]. NRK P1.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju om pavevalget i Morgennytt. [TV]. NRK 1.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju om pavevalget. [Radio]. RadioSelskapet NRK P2.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju i forbindelse med pave Benedict XVI's abdikasjon. [TV]. NRK.
 • Norderval, Øyvind (2013). Intervju i forbindelse med pave Benedict VI's abdikasjon. [Internet]. NRK.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Hans Nielsen Hauge - industribygger og religiøs opprører".
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013). "Inge Lønning". Nekrolog. [Newspaper]. Adresseavisen.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013). "Inge Lønning til minne". Nekrolog over professor Inge Lønning. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind & Solbakk, Jan Helge (2013). "Inge Lønning (1938-2013): Ved veis ende". [Newspaper]. Klassekampen.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Kirkekampen 1940-1945".
 • Norderval, Øyvind (2013). "Nils Alstrup Dahls kirkeforståelse".
 • Norderval, Øyvind (2013). "Minneord". Nekrolog over Ole D. Mjøs. [Newspaper]. Bergens Tidende.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Ole Mjøs" Nekrolog. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Kvinnene i Hauge-Bevegelsen".
 • Norderval, Øyvind (2013). "Den katolske kirkes møte med det moderne".
 • Norderval, Øyvind (2013). "Ole Danbolt Mjøs til minne". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Norderval, Øyvind (2013). "Pave Frans - hvem er han?". St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. p. 32–36.
 • Norderval, Øyvind (2012). "Minucius Felix: Octavius".

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:01 PM - Last modified Oct. 2, 2020 4:06 PM